Efikasni energetski sistemi za stambene i poslovne objekte / privredu

Viessmann kompletna ponuda za stambene i poslovne objekte / privredu obuhvata efikasne energetske sisteme za ekonomično snabdevanje toplotom, parom, hladnoćom i strujom. Za to se mogu koristiti svi energenti – gas, ulje, biomasa, solarna energija, toplota zemlje ili vazduha, kao i otpadna toplota koja nastaje u proizvodnim procesima.

Saznajte više

Ekonomična proizvodnja pare, struje, toplote i hladnoće

Efikasni energetski sistemi i instalacije za industrijske potrebe daju značajan doprinos snižavanju troškova proizvodnje i emisija štetnih materija, što povećava konkurentnost. Viessmann za industriju nudi sveobuhvatna sistemska rešenja, koja proizvode paru do 120 tona na sat, toplotu do 120 MW, hladnoću do 2 MW i struju do 50 MW. Upotrebljavaju se svi energenti – fosilno gorivo, biomasa, otpadna toplota dimnih gasova, toplota zemlje ili vazduha, kao i otpadna toplota koja nastaje pri industrijskim procesima.

Saznajte više