Grejanje i aplikacije – pomoću Viessmann aplikacija upravljate grejanjem sigurno i udobno preko interneta

Grejanjem se može upravljati na klasičan način okretanjem tastera – ili udobno preko interneta. Daljinsko održavanje preko ovlašćenog servisera takođe ne predstavlja problem. To je moguće preko Viessmann inteligentnih aplikacija, internet interfejsa i uređaja sa internetom, kao što su pametni telefon ili tablet.


Viessmann Apps za vlasnike sistema za grejanje

Za vlasnike sistema za grejanje lakoća upotrebe najčešće je najvažniji prioritet. Faktori sigurnosti i uštede takođe ne smeju da izostanu. Uz aplikacije za upravljanje grejanjem ViCare i Vitotrol, Viessmann je razvio dve aplikacije koja zadovoljavaju najvažnije potrebe operatera sistema za grejanje. Za korisnike podnog grejanja aplikacija Vitofloor predstavlja optimalno rešenje za intuitivno upravljanje svim grejnim zonama.

Sa druge strane, Vitoinfo predstavlja optimalan ulazak u svet Viessmann aplikacija. Zainteresovana lica i vlasnici sistema za grejanje tu mogu pronaći korisne sadržaje kao što su konvertori, prospekti u PDF formatu, kao i informacije i vesti sa Twitter-a, Facebook-a i YouTube-a. Na kraju, ali ne i najmanje važno, vlasnici sistema za grejanje i zainteresovana lica preko Veissmann Kontrole uštede energije za zgrade mogu dobiti odgovore na najvažnija pitanja modernizacije.

ViCare-App.png

Kako povezati svoje grejanje sa Viessmann Apps

Da biste mogli udobno i sigurno da upravljate svojim grejanjem, potreban je internet interfejs. U zavisnosti od Viessmann aplikacije koju koristite to može biti Vitoconnect ili Vitocom 100. Oba uređaja uspostavljaju vezu između grejnog kotla i aplikacije. Uz njihovu pomoć kotlom se može upravljati i drugačije osim preko aplikacije. Moguće je daljinsko održavanje od strane prethodno ovlašćenog specijalizovanog centra.

Vitoconnect se u kombinaciji sa aplikacijom ViCare koristi za sisteme grejanja u kućama za jednu ili dve porodice, dok aplikacija Vitocom 100 u kombinaciji sa Vitotrol nalazi primenu kod složenih postrojenja, kao na primer u komercijalnim oblastima.

ViCare App – Upravljanje grejanjem preko aplikacije

Upravljanje grejanjem preko aplikacije: aplikacija ViCare nudi nove mogućnosti regulisanja grejanja preko interneta. Preko namenski jednostavno oblikovanog grafičkog interfejsa moguće je potpuno intuitivno upravljanje grejanjem.

Sistem je dizajniran da reguliše krug grejanja. Funkcijom prevlačenja bira se željena temperatura prostora, a pritiskom prsta menjaju se režimi rada od normalnog do režima žurke ("Veoma dugo toplo"). Kada izlazite iz kuće ("Na putu") dovoljna je jedna naredba da bi se sistem grejanja podesio na nižu temperaturu i tako štedi energiju.

Ukoliko želite da programirate različita vremena uključivanja za svaki dan, na raspolaganju Vam stoji funkcija asistenta. Odvojena površina na početnom ekranu prikazuje i brojne savete za uštedu energije.

Apps_Vicare-App.png
Apps_GESC-App.png

Provera uštede energije u zgradi 

Provera uštede energije pruža jasne informacije za utvrđivanje troškova ulaganja u modernizaciju nekog sistema grejanja - tako se može izvršiti i provera mogućnosti modernizacije grejanja. 


Aplikacija za specijalizovanog Viessmann partnera

Viessmann svojim specijalizovanim partnerima nudi niz korisnih aplikacija za grejanje koje olakšavaju svakodnevni rad i ispunjavaju zahteve kupaca. Aplikacija VitoGuide, na primer, omogućava monitoring i daljinsko održavanje sistema grejanja. Dok vlasnici sistema za grejanje imaju veću sigurnost pogona, specijalizovani partneri u svakom trenutku preko interneta imaju uvid u sisteme grejanja koje održavaju.

Za brzo određivanje i poručivanje rezervnih delova razvijena je aplikacija rezervnih delova. Ona omogućava direktan pristup najvažnijim informacijama, kao što su cena i upotreba pojedinačnih i rezervnih delova. Još jednu uslugu za specijalizovane partnere predstavlja aplikacija Akademija. Ona pruža informacije o spektru usluga Viesmann Akademije i pored toga sadrži brojne ponude za učenje elektronskim putem u pokretu.

Provera uštede energije u zgradi 

Uz Proveru uštede energije u zgradi, mogu se pružiti još sveobuhvatnije konsultacije. U samo nekoliko koraka može da se pokaže, u kojoj meri se isplati modernizacija sistema za grejanje. Potrebno je samo dati nekoliko informacija, a pre toga korisnik može da odabere - da li će težište obračuna biti sistem grejanja ili energetsko stanje zgrade. Moguća je kombinacija ta dva parametra.


 

U donjim tekstovima nalaze se informacije o svim dostupnim aplikacijama.

Za korišćenje punog obima funkcija ovih aplikacija - potrebni su pristupni podaci / login. Ukoliko ih nemate ili ih još niste dobili, možete se obratiti svojoj kontakt osobi ili najbližem predstavništvu Viessmann-a. U oba slučaja će Vam naši konsultanti rado pomoći.

vitoguide.png

Vitoguide - Digitalni korisnički servis

Proširite svoj korisnički servis neprocenjivim dodatkom: nevidljiva bezbednost rada. Sa Viessmann aplikacijom Vitoguide bićete odmah obavešteni o relevantnim promenama uređaja svojih klijenata. U slučaju greške možete da reagujete odmah i da je otklonite daljinski, bez potrebe da klijenta obavestite o tome. Aplikacija Vas takođe obaveštava kada neki drugi klijent traži da održavate njegov uređaj.

Aplikacija ima jasnu strukturu i sadrži važne parametre kao što su dve krivulje grejanja i upravljač temperature. Uz njihovu pomoć moći ćete daljinski da napravite najvažnija podešavanja i da pri tome budete pošteđeni nepotrebne vožnje.

Provera uštede energije u zgradi

Provera uštede energije u zgradi pruža jasno uređene informacije za utvrđivanje troškova ulaganja u modernizaciju sistema grejanja. 

Apps_GESC-App.png
Apps_ET-App.png

Aplikacija rezervnih delova

Aplikacija rezervnih delova nudi specijalizovanom partneru brzu i jednostavnu pomoć prilikom servisa sistema grejanja na lokaciji korisnika. Pored toga, aplikacija za servisne firme omogućiće geografski proverenu evidenciju puštanja u rad i evidenciju garancijskih radova / radova na održavanju. Korisne su takođe:

  • Skeniranje bar-koda (offline takođe) relevantnih proizvoda i rezervnih delova
  • Provera dostupnih rezevnih delova sa funkcijom mape
  • Rezervni delovi
  • Podrška za puštanje u rad i održavanje

Aplikacija Akademija

Posebno za mobilne uređaje napravljene su kratke jedinice za učenje i video-klipovi za montažu koje se u svakom trenutku mogu učitati preko aplikacije Akademija. Tako učenje postaje moguće svuda, čak i bez internet veze.

Pored toga, aplikacija Viessmann Akademija u svakom trenutku omogućava pristup raznovrsnom programu seminara. Može se lako proveriti na kom seminaru još uvek ima slobodnih mesta. Prijava učešća se može izvršiti direktno, preko funkcije za rezervaciju.

Apps_Akademie-App.png