Partner u blizini

Parni kotlovi za industrijske primene

Energetski efikasno i čisto obezbeđivanje pare, zajedno sa visokim nivoom pouzdanosti u radu i raspoloživosti postrojenja, ključni su zahtevi za proizvodne pogone i industrijska postrojenja. Kada se projektuju koncepti kotlarnica koji pokrivaju potrebu, moraju se uzeti u obzir pojedinačni zahtevi za individualna sistemska rešenja. To zahteva stručne savete, širok spektar usluga i asortiman proizvoda koji osiguravaju isplativo generisanje pare za sigurnu budućnost.

Ogromno iskustvo kao garant vrhunskog kvaliteta

Konstrukcija i konfiguracija parnih kotlova Vitomax ih čine savršeno pogodnim za ispunjenje ovih zahteva. Zahvaljujući brojnim funkcijama, posebno kod parnih kotlova Vitomax, kao i našem bogatom iskustvu u izgradnji velikih industrijskih/komercijalnih kotlova, u stanju smo da osiguramo izvanredan kvalitet, konstantno visok nivo pouzdanosti u radu kao i dug radni vek. Stručnjaci iz našeg tima za industrijske/komercijalne kotlove usko sarađuju sa klijentom i lokalnim partnerima oko razvoja sistema koji može da radi sa maksimalnom efikasnošću, a koji je takođe prilagođen specifičnim potrebama klijenta.

Savršeno usklađena sistemska tehnologija

Širok asortiman proizvoda kompanije Viessmann obuhvata parne kotlove za nizak i visok pritisak do 31,5 t/h, kao i kotlove za otpadnu toplotu za paru pod visokim pritiskom. Asortiman takođe obuhvata sve elemente koji su potrebni za kompletan energetski sistem, kao što su savršeno usklađena sistemska tehnologija za instrumente i upravljačke uređaje, sisteme za sagorevanje, sisteme za prečišćavanje vode, cisterne vode za kotao, izduvne sisteme, sisteme za regenerisanje toplote i analizu vode.

Viessmann tehnologija za industrijske/komercijalne kotlove prepoznatljiva je po kvalitetu, efikasnosti, održivosti i uslugama!

Do 100 posto sa vodonikom

Kod hemijskih operacija poput proizvodnje hlora i drugih industrijskih procesa, veći deo gasa vodonika se ne iskoristi i ispušta se u atmosferu. Kotlovi Vitomax, koji mogu da rade 100 posto sa vodonikom, sa adekvatnim gorionikom, nude isplativo i efikasno rešenje. U isto vreme se izbegava ispuštanje velike količine CO₂ koji oštećuje klimu.

Inovativno projektovanje i metodi proizvodnje garant su visokog kvaliteta

Viessmann industrijski/komercijalni kotlovi se proizvode u mestu Mittenwalde kod Berlina. Od naših tehničkih stručnjaka koji tamo rade garantovano ćete dobiti individualno savetovanje i obradu parametara za svaki sistem. Pored proizvodnje industrijskih/komercijalnih kotlova sa naprednim proizvodnim sistemima, u zgradi se nalazi i sopstveno odeljenje za istraživanje i razvoj. Na primer, analiziraju se opterećenja primenom metoda proračuna za konačne elemente i optimizuju se rasporedi cevi i zavareni spojevi. Ova vrsta istraživanja podržava i osigurava da konstrukcija bude u skladu sa relevantnim propisima.

Viessmann proizvodna tehnologija ispunjava zahteve svih pravila i propisa koji trenutno važe u zemlji. Štaviše, imamo visoke standarde za materijale koje koristimo kao i za njihovu izradu. Pored poštovanja propisa, i zaposleni varioci moraju posedovati određene kvalifikacije. Sklapamo ugovore sa dobavljačima da bi obezbedili da tolerancije i karakteristike materijala budu čak i preciznije od minimalnih nivoa koje propisuju standardi.

Konstrukcija koja se malo izlaže opterećenju – za dug radni vek

Konstrukcija Viessmann industrijskih/komercijalnih kotlova, koja se malo izlaže opterećenju i štedi prostor, a koja je uspostavljena već u fazi projektovanja, postavlja temelje za dug radni vek proizvoda već na samom početku. Posebne karakteristike, kao što je opciono mesto za ubacivanje gorionika otpornog na habanje, doprinose uštedi tokom rada u nastavku.

Striktni procesi proizvodnje i inspekcije

Automatizovani proizvodni procesi, izbegavanje zavarivanja u otežanim uslovima i posebne pripreme šavova za zavarivanje – to su samo neki od primera kako vodimo računa da iz naše proizvodnje izađe savršen proizvod. Zahvaljujući najstrožim inspekcijama kvaliteta kroz celokupan proces proizvodnje, svaki kotao zasigurno ispunjava naše visoke standarde kvaliteta za proizvode. U skladu sa propisima specifičnim za državu, šavovi za zavarivanje prolaze ispitivanje primenom ultrazvučnih i rendgenskih metoda, čime se isključuju čak i najmanje neispravnosti. Isto tako, visok nivo svesti o životnoj sredini i tekući proces digitalizacije u kompaniji Viessmann ovde igraju ulogu. Otkad se koriste digitalne rendgenske slike, nema potrebe hemikalijama koje su prethodno korišćene za razvijanje rendgenskog filma. Ako je potrebno, klijent može pristupiti slikama onlajn.

Vrhunski kvalitet uz odabrane dobavljače

Viessmann radi samo sa renomiranim proizvođačima koji ispunjavaju visoke standarde kvaliteta. To osigurava konstantno pouzdan kvalitet za sve sistemske komponente.

Efikasnost i održivost

Savršeno usklađen asortiman proizvoda je preduslov za efikasan i ekonomičan rad sistema. Viessmann takođe pridaje veliki značaj odgovornosti prema životnoj sredini i održivosti.

Visoka efikasnost

Viessmann industrijski/komercijalni kotlovi mogu biti opremljeni integrisanim ili internim izmenjivačima toplote da bi se povećala njihova efikasnost. Koriste npr. otpadnu toplotu, koja se može iskoristiti za prethodno zagrevanje sveže vode, ili vazduh od sagorevanja. Toplotna oprema, od hladnjaka za mešanje i TDS ekspandera do hladnjaka za paru, pretvara otpadnu toplotu u iskoristivu energiju za sistem. To smanjuje troškove goriva i štiti životnu sredinu.

Inteligentne upravljačke jedinice pomažu svakom sistemu da radi održivo i efikasno kroz umrežavanje i upravljanje sistemom. Analizom i evaluacijom izmerenih vrednosti i podataka o potrošnji dolazimo do maksimalnog uverenja da sistem radi optimalno i efikasno.

Ekološki prihvatljivi i održivi

Gorionik sa niskim vrednostima NOx gasova za posebno niske emisije

Parni kotlovi na visok pritisak Vitomax HS ispunjavaju sve zahteve za čisto sagorevanje. Kod rada sa gas, emisije NOx gasova su manje od 70 mg/Nm³; kod rada sa uljem, emisije su manje od 150 mg/Nm³. Efikasne kombinacije kotlova i različitih marki gorionika mogu se čak i dodatno optimizovati upotrebom kontrolnih uređaja za O₂ i brzinu.

Čak i sagorevanje do 100% vodonika nije problem za naš Vitomax HS – što znači da se mogu smanjiti i drugi gasovi staklene bašte kao što je CO₂.

Konsultacije u ranoj fazi i pouzdana usluga

Ulaganje u industrijski/komercijalni kotao je obično deo većeg projekta, kao što je izgradnja nove kotlarnice ili se vrši da bi se omogućio nesmetani rad tokom mera modernizacije kada se zamenjuje kotao. Koja god da je situacija, Viessmann stručnjaci su dostupni da Vam pružaju potrebnu pomoć oko projektovanja i planiranja u ranoj fazi.

Prepoznavanje i ispunjenje potreba klijenata

Ogromno iskustvo naših inženjerskih i prodajnih timova je od ključnog značaja za identifikaciju neophodnih mera i projektovanje pravog sistema za klijenta. Obezbedili smo stručnu podršku u svakoj fazi projekta. Rezultat toga su prilagođena rešenja, koja se postižu koristeći modularne proizvode i pravim odabirom pogodnih dodatnih funkcija i opreme.

Zadovoljstvo klijenata je naš najviši prioritet!

Čak i posle puštanja u rad, Viessmann pruža podršku 24 sata dnevno, ili putem daljinske podrške, ili putem posete naših servisnih tehničara. Zadovoljstvo klijenata je naš najviši prioritet!

Potrebna je opširna logistička stručnost za transport Vitomax kotla.

Parni kotlovi

U širok asortiman proizvoda i spektar usluga kompanije Viessmann spadaju parni kotlovi na nizak i visok pritisak do 31,5 t/h, kotlovi za otpadnu toplotu za paru pod visokim pritiskom i snažni sistemi parnih kotlova do 70 t/h. Asortiman takođe obuhvata sve elemente koji su potrebni za kompletan energetski sistem, kao što su savršeno usklađena sistemska tehnologija za instrumente i upravljačke uređaje, sisteme za sagorevanje, sisteme za prečišćavanje vode, cisterne vode za kotao, izduvne sisteme, sisteme za regenerisanje toplote i analizu vode.