Partner u blizini
Vitomax LS

Parni kotao niskog pritiska

Troprolazni kotao za proizvodnju pare niskog pritiska. Isporučuje 0,26 do 2,2 t/h.

Opseg izlaza: 0,26 do 2,2 t/h
Čisto sagorevanje
Visoka efikasnost preko 91,5%
Visok kvalitet pare
Čisto sagorevanje

Zahvaljujući troprolaznom kotlu sa malim opterećenjem komore za sagorevanje

Parni kotao niskog pritiska

Izlaz: 0,26 do 2,2 t/h

Visoka efikasnost

Sa preko 91,5 %

Visok kvalitet pare

Zahvaljujući integrisanom parnom sušaču i velikom isparivaču

Smanjeni gubici toplote

Zahvaljujući toplotnoj izolaciji tela kotla

Nosivi poklopac kotla

Pojednostavljena instalacija i održavanje

Smanjeni napori pri planiranju zbog odgovarajuće dodatne opreme

Ako je potrebno, na raspolaganju su i fabrički montirani, vodovodni i potpuno ožičeni

Vitomax 100-LS sa Vitomax 200 niskotemperaturnim kotlom na ulje/gas

Vitomax LS – preporučuje se u komercijalnim, trgovačkim i industrijskim okruženjima

Kotao Vitomax LS je projektovan za dozvoljeni radni pritisak od 1 bar (visoki pritisak), ali se u zavisnosti od upotrebe može smanjiti na 0,5 bara (nizak pritisak). Tipična primena za ovaj kotao je u perionicama i pekarama, sa potrebama za niskim pritiscima pare.

Vitomax LS je kompaktan troprolazni kotao za generisanje pare niskog pritiska u opsegu snage od 0,26 do 2,2 t/h. Dizajn ovog kotla je isproban i testiran u hiljadama primena. Ovaj kotao je projektovan za dozvoljeni radni pritisak od 1 bar (visoki pritisak). U zavisnosti od zahteva, radni pritisak se može smanjiti na 0,5 bara (nizak pritisak).

Dobro formiranje i izvlačenje pare obezbeđeno je velikim sadržajem vode uz široke razmake između pojedinačnih dimovodnih cevi, kao i između ugrađenih delova i omotača kotla.

Nisko opterećenje materijala zbog potpuno vodeno hlađene zadnje komore za kretanje i odsustvo vatrostalnih obloga rezultiraju dizajnom kotla sa izuzetno malim naprezanjem.

Raznovrsnost kotla u slučaju fluktuacija opterećenja se ocenjuje kao posebno pozitivna i nastaje zbog velikog sadržaja vode.

Zahvaljujući dizajnu, sprečava se zaostala vlaga u pari, čak i u slučaju iznenadne ili velike potražnje za parom. Visokokvalitetna para je dostupna kontinuirano. Velika parna komora, sa odgovarajućim velikim isparivačem i integrisanim parnim sušačem, podržava ovu fleksibilnu funkcionalnost.

Veoma mala zapremina komore za sagorevanje u kombinaciji sa troprolaznim dizajnom omogućavaju ovom kotlu da ispuni čak i najstrože granice emisije.

Presek proizvoda