Vitosol 100-F – Efikasni panelni kolektor sa promenljivim apsorpcionim slojem ThermProtect

Efikasni panelni kolektor Vitosol 100-FM sa okvirom u boji aluminijuma je idealna dopuna svakoj instalaciji grejanja. Solarni kolektori sa površinom apsorbera od 2,3 m² su prikladni za sve energetske potrebe.

Solarni kolektori pokrivaju do 60% godišnje energetske potrebe za zagrevanje pitke vode i doprinose podršci grejanja. U kombinaciji sa kondenzacionim kotlom može se, zahvaljujući besplatnoj sunčevoj energiji, uštedeti više od trećine godišnje energije za grejanje i toplu vodu.
 

Pregled prednosti

  • Nema pregrevanja i nastanka pare kod niske potrošnje energije
  • Povećano solarno pokrivanje za podršku grejanju i zagrevanje pitke vode
  • Univerzalno pogodan za montažu na kosi i ravni krov, za ugradnju u krov i montažu na fasadu
  • Efikasni panelni kolektor sa promenljivim apsorpcionim slojem ThermProtect
  • Moguća horizontalna i vertikalna montaža
Savet

Partner u blizini

Od Viessmann stručnjaka u Vašoj blizini možete dobiti besplatan, neobavezan i individualan savet.

Presek proizvoda

Pregled

Bruto površina
2,51 m²
Površina apsorbera
2,32 m²
Tip kolektora
icon-solar.png
Panelni kolektor
Dizajn
Okvir je tamnoplav. Okvir se na zahtev može isporučiti u bilo kojoj RAL boji.
Oblast primene
icon-wohngebaeude.png icon-gewerbe.png icon-kommunen.png
Porodične kuće, Stambeni i poslovni objekti, Industrija | Modernizacija grejanja.
Vrsta montaže
Panelni kolektor za uspravnu (tip SV1F) ili vodoravnu (tip SH1F) montažu, za montažu na ravne ili kose krovove
Ostale odlike
Efikasni panelni kolektor sa promenljivim apsorpcionim slojem ThermProtect
Vitosol-100-FM-Schnitt.png

ThermProtect sprečava pregrevanje

Inteligentni apsorpcioni premaz štiti kolektore od pregrevanja. Viessmann je patentirao tehniku ThermProtect kod koje se prilikom postizanja određene temperature solarni kolektori počinju menjati. Iznad oko 75 °C dolazi do promene kristalne strukture apsorberskog sloja, povećava se emitovanje toplote u okolinu i snižava se snaga kolektora. Zahvaljujući tome je maksimalna temperatura u kolektoru znatno niža i sprečava se nastanak pare u solarnom krugu.

Snižavanjem temperature kolektora kristalna struktura se vraća u početno stanje. Više od 95 posto sunčeve energije se apsorbuje i pretvara u toplotu, samo preostalih pet posto se reflektuje. Promena kristalne strukture je neograničeno reverzibilna i funkcija je uvek dostupna.


Trajno zaptiveno i dobro izolovano

Aluminijumski okvir zakrivljen po obodu i bešavni rub garantuju trajnu nepropusnost i visoku stabilnost kolektora. Zadnja strana je osigurana od probijanja i otporna na koroziju. Efikasna toplotna izolacija smanjuje gubitke toplote pogotovo u prelaznom periodu i zimi.


Jednostavna montaža

Kolektor je veoma jednostavan za montažu. Ugrađene cevi polaznog i povratnog voda omogućavaju sigurnu montažu i velikih solarnih polja pomoću fleksibilnih talasastih utičnih cevi od nerđajućeg čelika. Do dvanaest solarnih kolektora može se međusobno povezati. Panelni kolektori su univerzalno primenljivi za montažu na krov i za slobodnu montažu npr. na ravnim krovovima. Viessmann pričvrsni sistemi su veoma jednostavni za montažu i sastoje se od statički testiranih i antikorozivnih delova za ugradnju od aluminijuma i nerđajućeg čelika.


esop-online.jpg

ESOP-Online

Na raspolaganju Vam je ESOP-online program za proračun termičkih solarnih instalacija, pomoću koga možete da uporedite različite konstelacije i kombinacije proizvoda i njihovu isplatljivost.

Kada se unesu svi neophodni parametri, ESOP izračuna reper energije zračenja i prinos sistema koji se time ostvaruje, kao i procentualni udeo pokrivenosti ukupne potrebe za energijom kod različitih mogućih kombinacija.