Partner u blizini
Vitosol 200-T tip SPL

Vakuumski kolektor za solarne termičke velike instalacije

Tip SPL - za solarne termičke velike instalacije

Mali troškovi rada, jednostavni hidraulički sklop i mali gubitak pritiska
Viša temperatura i učinak nego kod panelnih kolektora
Moguće je proširenje instalacije modularnom izradom
Robustna konstrukcija osigurava dugi radni vek nepromenljivog kapaciteta

Vitosol 200-T SPL - vakuumski kolektor za solarne termičke velike instalacije


Pregled prednosti

  • Mali troškovi rada, jednostavni hidraulički sklop i mali gubitak pritiska
  • Viša temperatura i učinak nego kod panelnih kolektora
  • Smanjeni troškovi za energiju na fosilno gorivo
  • Moguće je proširenje instalacije modularnom izradom
  • Robustna konstrukcija osigurava dugi radni vek nepromenljivog kapaciteta

Velike solarne termičke instalacije su veoma važan sastavni deo mreže daljinskog sistema grejanja. Vitosol 200-T (SPL) je koncipiran za instalacije sa više od 200 m² površine kolektora. On je napravljen za raspon temperature od 60 do 120 °.


Fleksibilna montaža na ravnom krovu ili samostojeći na otvorenom

Montaža je fleksibilna na ravnom krovu ili samostojeći na otvorenom. Posle
izgradnje podkonstrukcije od već napravljenih profila instalira se sabirni vod na strani izrade od uobičajene DN50 čelične cevi na gornju šinu i tako se napravi polazni i povratni vod.

Posle provere dihtovanja DN50 cevnog sistema saviju se Rollbond-Heatpipes oko cevi i pritisnu pomoću dve ovratnice. Jedinice se sastoje od po šest cevi i mogu se instalirati bez stručnog znanja za nekoliko minuta.

Izolacija sabirnika pokrovom od aluminijuma koji je otporan na vremenske uslove
jednostavno se zakači i bez alata se zatvori sa dve savitljive metalne spojnice.


*Napomena za upit o subvencijama

Informacije i uputstva dobijeni onlajn upitom su tačni i ažurni, međutim, ne preuzimamo odgovornost za greške ili nepotpunost informacija. Merodavni su važeći zakoni, propisi i smernice – obavezujuće podatke možete dobiti kod nadležnih institucija.
Ne postoji zakonski osnov za dobijanje subvencija.
Izuzetke predviđaju zakonske regulacije, kao na primer nadoknada za skladištenje prema Zakonu o izvorima obnovljivih energija i Zakonu o kogeneracionom modulu.
Sredstva se dodeljuju isključivo u okviru raspoloživih budžetskih sredstava.

  

Presek proizvoda