Partner u blizini
Vitosolar 300-F

Grejna centrala sa uključenim solarnim pogonom

Kondenzacioni kompaktni uređaj na gas za solarno zagrevanje pitke vode i podršku grejanju. Nominalni toplotni kapacitet: sa Vitodens 300-W: 1,9 do 35 kW. Sa Vitodens 200-W: 3,2 do 35 kW.

Kompaktne dimenzije – idealno za novogradnju ili modernizaciju
Ispunjava zakonske propise
Regulacija Vitotronic 200 za kompletnu instalaciju uključujući solarnu podršku
Kombinovani bojler od 750 litara za solarnu podršku grejanju sa kondenzacionim uređajem na gas Vitodens 300-W ili 200-W

Vitosolar 300-F - grejna centrala sa uključenim solarnim pogonom


Pregled prednosti

  • Kombinovani bojler od 750 litara za solarnu podršku grejanju sa kondenzacionim uređajem na gas Vitodens 300-W ili 200-W
  • Regulacija Vitotronic 200 za kompletnu instalaciju uključujući solarnu podršku
  • Proširene regulacione funkcije za Vitodens 300-W (Touch-Display u boji) kod primene sa Vitosolar 300-F
  • Cirkulaciona pumpa koja štedi struju za solarni krug i krug grejanja (energetska klasa A)
  • Kompaktne dimenzije – idealno za novogradnju ili modernizaciju
  • Ispunjava zakonske propise


Kompaktan i velikog kapaciteta

Osnova grejne centrale Vitosolar 300-F zauzima malo više od 1,5 kvadratnog metra, tako da ova bivalentna instalacija može da se postavi na mesto starog kotla na gas.

Jedinica za solarnu podršku grejanju i zagrevanje pitke vode Vitosolar 300-F velikog kapaciteta sastoji se od kombinovanog bojlera od 750 litara i zidnog kondenzacionog uređaja na gas Vitodens 300-W ili 200-W.

Grejna centrala Vitosolar 300-F sa efikasnom toplotnom izolacijom i optički odgovarajućom oplatom može se smestiti i u domaćinstvu, ukoliko, na primer, u novogradnji nema podruma.

Presek proizvoda

Kapacitet (kW)

1,9 do 35 kW

Normni stepen iskorišćenja

98 % (Hs)/109 % (Hi)

Klasa energetske efikasnosti

A+ u kombinaciji sa 4 plosnata kolektora Vitosol 200-F

Gorivo

Zemni gas i tečni gas

Oblast primene

Jednoporodična kuća, novogradnja i modernizacija

Upravljanje

Vitotronic 200 regulacija sa jasnim tekstualnim i grafičkim prikazom, moguće je upravljanje preko Vitotrol aplikacije

Priprema tople vode

Kombinovani bojler od 750 litara za solarnu podršku grejanju sa dodatnim proizvođačem toplote za veoma efikasni i visoki komfor snabdevanja toplom vodom

Ostale odlike

Kompletni sistem za solarnu podršku grejanju sa mogućnošću priključivanja dodatnih proizvođača toplote (npr. kotla na čvrsto gorivo)

Presek proizvoda