Parni kotlovi

Sistemska rešenja za ekonomičnu proizvodnju pare

Kod industrijskih instalacija važni su energetski štedljiva priprema pare uz nisku emisiju štetnih materija, kao i visoka pogonska bezbednost i raspoloživost. Kod kotlova za potrebe korisnika u stambenim objektima koji odgovaraju njihovim potrebama, važno je uzeti u obzir individualne zahteve, kako bi se realizovala sistemska rešenja po meri.

To zahteva stručno savetovanje, sveobuhvatnu ponudu usluga i parne kotlove koji svojim performansama omogućavaju ekonomičnu i pouzdanu proizvodnju pare.

Vitomax veliki kotlovi zahvaljujući svojoj konstrukciji i opremljenosti imaju najbolje preduslove da ispune individualne zahteve korisnika u širokom spektru područja primene. Mnogi detalji u konstrukciji Vitomax parnih kotlova i dugogodišnje iskustvo u izradi velikih i industrijskih kotlova obezbeđuju visoki kvalitet, pogonsku bezbednost i dugi vek trajanja.

Stručnjaci za tehniku velikih kotlova i njihovi partneri na licu mesta zajedno sa Vama dolaze do ekonomičnog i pouzdanog rešenja na osnovu Vaših planova. Izrada prema pravilniku o uređajima pod pritiskom, odnosno propisima u datoj zemlji uzima u obzir zahteve i sigurnosne propise za sve sastavne delove, i to od izrade, do puštanja u rad.

Viessmann tehnika velikih kotlova

Usklađena sistemska tehnika

Viessmann tehnika velikih kotlova podrazumeva savršeno usklađenu sistemsku tehniku. Tu spadaju:

●  Komandni uređaji i uređaji za nadzor 
●  Merna i regulaciona tehnika
●  Ložišna postrojenja sa snabdevanjem goriva
●  Priprema vode
●  Rezervoar za vodu za napajanje sa termičkim odstranjivanjem gasova
●  Sistemi cevovoda i instalacije dimnih gasova
●  Sistemi rekuperacije toplote
●  Provera vode

Parni kotlovi icons-gas-oel-25x25.png

Konstrukcija sa plamenim cevima i cevima za dimne gasove sa niskim toplotnim opterećenjem komore za sagorevanje, unutrašnja, vodom hlađena zadnja obrtna komora, kao i vodom hlađeni uvod gorionika bez obloge omogućavaju sagorevanje ulja i gasa svim modernim sistemima gorionika dostupnim na tržištu uz male emisije štetnih materija. Konstrukcija prilagođena za ove kotlove, u koju je ugrađen veliki broj patenata i delova, u svakom trenutku garantuje maksimalnu efikasnost.