Partner u blizini

Vitodens 100

Jedan od najprodavanijih zidnih gasnih kondenzacionih kotlova u Evropi, legendarni Viessmann-ov VItodens 100, dobio je naslednika.

Medjutim, deluje kao da je  novi uredjaj "preskočio" jednu generaciju. Evo nekih prvih poredjenja sa prethodnikom:

Kapaciteti (kW): 11, 19, 25, 32kW (stara „stotka“: 19, 26, 35kW)

Modulacija: do 1:10 (stara „stotka“: 1:4 do 1:6)

Kontrola: Lambda Pro Control sa automatskim prilagodjavanjem sagorevanja na sve promene kvalIteta gasa (stara stotka nema)

Temperatura vode: 82°C (stara „stotka“: do 78°C)

Konektivnost: Wi-Fi, low power radio u standardnoj isporuci (stara “stotka” poseban pribor)

Hidrauličke šeme: pred-definisano i setovano 10 najčešćih hidrauličkih šema (stara „stotka“: bez šema)

Cena (ovo je najbolje): ista kao stara "stotka"