Parni kotlovi

Sistemska rešenja za ekonomičnu proizvodnju pare

Energetski štedljiva priprema pare sa niskim štetnim emisijama kao i pogonska sigurnost i raspoloživost instalacije važni su zahtevi proizvodnih pogona i industrijskih postrojenja. Za koncept kotlarnice na zahtev potrebno je obuhvatiti individualne potrebe i time realizovati sistemska rešenja po meri. To zahteva stručno savetovanje, sveobuhvatnu ponudu usluga i parni kotao / proizvođač pare, koji svojom konstrukcijom omogućavaju ekonomičnu i u budućnosti sigurnu proizvodnju pare.

Vitomax proizvođači pare / parni kotlovi zahvaljujući svojoj konstrukciji i opremljenosti imaju najbolje preduslove za ispunjenje individualnih zahteva kupaca u širokom spektru oblasti primene. Mnogi konstrukcioni detalji Vitomax proizvođača pare / parnih kotlova i dugogodišnje iskustvo u izgradnji velikih i industrijskih kotlova obezbeđuju visoki kvalitet, visoku pogonsku sigurnost i dugi vek trajanja.

Usklađena sistemska tehnika za proizvodnju pare

Usklađena sistemska tehnika

Viessmann tehnika velikih kotlova podrazumeva savršeno usklađenu sistemsku tehniku. Tu spadaju:

●  Komandni uređaji i uređaji za nadzor
●  Merna i regulaciona tehnika
●  Ložišna postrojenja sa snabdevanjem goriva
●  Priprema vode
●  Rezervoar za vodu za napajanje sa termičkim odstranjivanjem gasova
●  Sistemi cevovoda i instalacije dimnih gasova
●  Sistemi rekuperacije toplote
●  Provera vode

Parni kotlovi icons-gas-oel-25x25.png

Viessmann kompletna ponuda obuhvata niskopritisne i visokopritisne uređaje za proizvodnju pare. Konstrukcija sa plamenim cevima i cevima za dimne gasove sa niskim toplotnim opterećenjem komore za sagorevanje, unutrašnja, vodom hlađena zadnja obrtna komora, kao i vodom hlađeni uvod gorionika bez obloge omogućavaju sagorevanje ulja i gasa svim uobičajenim modernim sistemima gorionika dostupnim na tržištu uz male emisije štetnih materija. Konstrukcija prilagođena za ove kotlove, u koju je ugrađen veliki broj patenata, u svakom trenutku garantuje maksimalnu efikasnost.