Partner u blizini
Vitocal 100-S

Split toplotna pumpa

Split toplotna pumpa vazduh-voda po atraktivnoj ceni

Nominalna snaga grejanja: 4,0 do 16,0 kW
Pouzdana toplotna pumpa po niskoj ceni
Fleksibilna instalacija spoljašnje jedinice
Funkcija hlađenja

Toplotne pumpe odgovorne prema životnoj sredini – saznajte više o različitim verzijama i prednostima!

Saznajte više sada
Nominalna snaga grejanja

4,0 do 16,0 kW

Pouzdana toplotna pumpa po niskoj ceni

Sa uobičajenom visokokvalitetnom izradom i efikasnošću

Fleksibilna instalacija spoljašnje jedinice

Stoji na podu ili se montira na zid

Funkcija hlađenja

Grejanje i hlađenje u jednom uređaju zahvaljujući reverzibilnoj konstrukciji (AC verzija)

Upravljačka jedinica Vitotronic – jednostavna za korišćenje

Sa prikazom čistog teksta i grafika

Optimizovana sopstvena potrošnja

Od Vašeg sopstvenog fotonaponskog sistema

Klasa energetske efikasnosti: A++ / A+

U skladu sa Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 811/2013 za grejanje, prosečne klimatske uslove – oblasti primene za niske (35 °C) ili srednje temperature (55 °C)

Split toplotna pumpa vazduh-voda Vitocal 100-S sa bojlerom za potrošnu toplu vodu Vitocell

Split toplotna pumpa Vitocal 100-S: atraktivna cena generatora energije sa uobičajenom visokokvalitetnom izradom i efikasnošću

Split toplotna pumpa vazduh-voda Vitocal 100-S sastoji se od dve posebne jedinice. Spoljašnja jedinica izvlači toplotu iz vazduha iz okoline preko isparivača pomoću rashladnog sredstva, kojeg kompresor dovodi na temperaturu potrebnu za grejanje. Toplota se provodi kroz cev do unutrašnje jedinice i onda se prenosi u grejnu mrežu preko kondenzatora.

Unutrašnja jedinica je fabrički opremljena hidrauličnim komponentama kao što su 3-smerni razvodni ventil, sekundarna pumpa i upravljačka jedinica toplotne pumpe.

Kao i kod drugih sistema grejanja, unutrašnja jedinica se zbog kompaktnih dimenzija može instalirati u podrumu ili pomoćnoj prostoriji. Isporučena jedinica je fabrički opremljena svim potrebnim komponentama. Spoljašnja jedinica se može montirati za spoljni zid zgrade ili postaviti da slobodno stoji na zemlji spolja.

Vitocal 100-S je dostupna u više verzija za različite zahteve. Kao čista toplotna pumpa za centralno grejanje i grejanje potrošne tople vode, ili takođe sa funkcijom aktivnog hlađenja za prijatne temperature u prostoriji tokom letnjih meseci, i na kraju, ali ne i najmanje važno, sa integralnim protočnim bojlerom za vodu za grejanje.

Električnim komponentama je za rad potrebno veoma malo struje. Visoko efikasna cirkulaciona pumpa za sekundarni krug je uključena u standardnoj opremi. Kod rada sa delimičnim opterećenjem, kompresor se preko modulacije sam precizno prilagođava trenutnoj potražnji za toplotom. Time se dakle održava temperature koja je potrebna za grejanje i hlađenje, kao i za potrošnu toplu vodu. Kada se kombinuje sa fotonaponskim sistemom, sopstveno generisana struja se može iskoristiti za rad toplotne pumpe.

Zahvaljujući opciono dostupnom WiFi modulu Vitoconnect 100, toplotnom pumpom vazduh-voda Vitocal 100-S se može upravljati preko interneta. Zahvaljujući besplatnoj aplikaciji Vitotrol, mnogim karakteristikama, kao što su temperature ili „Party” režim, može se praktično upravljati sa pametnog telefona.

Kada je reč o modernizaciji, split toplotna pumpa je idealna za efikasan rad sa dva režima rada. U tom slučaju, postojeći sistem nastavlja da radi da bi pokrio maksimalna opterećenja kod posebno niskih temperatura.

Viessmann Vitocal 100-S je toplotna pumpa sa KEYMARK sertifikatom.

Detalji o proizvodu

Nominalna snaga grejanja (kW)

4,0 do 16,0 kW

Koeficijent učinka (COP) u režimu grejanja

4,4 do 4,8 (vazduh 7 °C / voda 35 °C) i 3,3 do 3,5 (vazduh 2 °C / voda 35 °C)

Klasa energetske efikasnosti

Klasa energetske efikasnosti*: A++ / A+

*U skladu sa Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 811/2013 za grejanje, prosečne klimatske uslove, oblasti primene za niske (35 °C) ili srednje temperature (55 °C)

Oblast primene

Zasebne kuće, projekti novogradnje i modernizacije, sistemi sa dva režima rada

Rad

Upravljačka jedinica Vitotronic 200 sa prikazom čistog teksta i grafika, može se upravljati pomoću aplikacije Vitotrol

Grejanje potrošne tople vode

Potreban je dodatni bojler za potrošnu toplu vodu, što pruža visok nivo komfora potrošne tople vode.

Dodatne karakteristike

Fleksibilne mogućnosti za instalaciju spoljašnje jedinice (na podu, na zidu). Praktično zahvaljujući reverzibilnom sistemu koji omogućava grejanje i hlađenje.

Poprečni presek proizvoda