Partner u blizini
Vitocal 111-S

Split toplotna pumpa

Kompaktna split toplotna pumpa vazduh-voda po atraktivnoj ceni, zapremina bojlera od 220 litara.

Nominalna snaga grejanja: 4,0 do 16,0 kW
Integralni bojler za potrošnu toplu vodu
Funkcija hlađenja
Niski tekući troškovi zbog visokog koeficijenta učinka (COP)

Toplotne pumpe odgovorne prema životnoj sredini – saznajte više o različitim verzijama i prednostima!

Saznajte više sada
Nominalna snaga grejanja

4,0 do 16,0 kW

Funkcija hlađenja

Grejanje i hlađenje u jednom uređaju zahvaljujući reverzibilnoj konstrukciji (AC verzija)

Niski tekući troškovi zbog visokog koeficijenta učinka (COP)

Koeficijent učinka prema EN 14511: do 4,7 (vazduh 7 °C / voda 35 °C) i do 3,9 (vazduh 2 °C / voda 35 °C)

Visoko efikasan rad kod delimičnog opterećenja

Zahvaljujući kontroli izlazne snage i DC inverteru

Visok koeficijent učinka (COP) vode za piće

Više od 3 prema EN 16147

Visoko efikasna cirkulaciona pumpa

U unutrašnjim jedinicama

Upravljačka jedinica Vitotronic – jednostavna za korišćenje

Sa prikazom čistog teksta i grafika

Upravljanje Viessmann jedinicama za ventilaciju je moguće

Preko Vitotronic 200

Upravljanje preko aplikacije

Omogućen je pristup internetu preko internet interfejsa Vitoconnect (dodatna oprema) i aplikacije ViCare

Spremna za potrošnju sopstveno generisane struje

Od Vašeg sopstvenog fotonaponskog sistema

Klasa energetske efikasnosti: A++ / A+

U skladu sa Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 811/2013 za grejanje, prosečne klimatske uslove – oblasti primene za niske (35 °C) ili srednje temperature (55 °C)

Klasa energetske efikasnosti: A

Za grejanje potrošne tople vode

Kompaktna split toplotna pumpa Vitocal 111-S

Split toplotna pumpa Vitocal 111-S – generator toplote po atraktivnoj ceni sa uobičajenom visokokvalitetnom izradom i efikasnošću

Split toplotna pumpa vazduh-voda Vitocal 111-S sastoji se od dve posebne jedinice. Spoljašnja jedinica izvlači toplotu iz vazduha iz okoline preko isparivača pomoću rashladnog sredstva, kojeg kompresor dovodi na temperaturu potrebnu za grejanje.

Toplota se provodi kroz cev do unutrašnje jedinice i onda se prenosi u grejnu mrežu preko kondenzatora. Unutrašnja jedinica je fabrički opremljena hidrauličnim komponentama kao što su 3-smerni razvodni ventil, sekundarna pumpa i upravljačka jedinica toplotne pumpe.

Kao i kod drugih sistema grejanja, unutrašnja jedinica se zbog kompaktnih dimenzija može instalirati u podrumu ili pomoćnoj prostoriji. Isporučena jedinica je fabrički opremljena svim potrebnim komponentama. Vitocal 111-S ima spremno integrisan bojler za potrošnu toplu vodu od 220 litara. Spoljašnja jedinica se može montirati za spoljni zid zgrade ili postaviti da slobodno stoji na zemlji spolja.

Vitocal 111-S je dostupna u dve verzije za različite zahteve. Kao čista toplotna pumpa za centralno grejanje i grejanje potrošne tople vode, ili takođe sa funkcijom aktivnog hlađenja za prijatne temperature u prostoriji tokom letnjih meseci.

Funkcija hlađenja Vitocal

Električnim komponentama je za rad potrebno veoma malo struje. Visoko efikasna cirkulaciona pumpa za sekundarni krug je uključena u standardnoj opremi. Kod rada sa delimičnim opterećenjem, kompresor se preko modulacije sam precizno prilagođava trenutnoj potražnji za toplotom. Time se dakle održava temperature koja je potrebna za grejanje i hlađenje, kao i za potrošnu toplu vodu. Kada se kombinuje sa fotonaponskim sistemom, sopstveno generisana struja se može iskoristiti za rad toplotne pumpe.

Opcioni internet interfejs Vitoconnect povezuje toplotnu pumpu vazduh-voda Vitocal 111-S sa internetom. Zahvaljujući besplatnoj aplikaciji ViCare, mnogim karakteristikama, kao što su temperature ili „Party” režim, može se praktično upravljati sa pametnog telefona.

Viessmann Vitocal 111-S je toplotna pumpa sa KEYMARK sertifikatom.

Detalji o proizvodu

Nominalna snaga grejanja (kW)

4,0 do 16,0 kW

Koeficijent učinka (COP) u režimu grejanja

do 4,7 (vazduh 7 °C / voda 35 °C) i do 3,9 (vazduh 2 °C / voda 35 °C)

Klasa energetske efikasnosti

Klasa energetske efikasnosti*: A++ / A+

*U skladu sa Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 811/2013 za grejanje, prosečne klimatske uslove, oblasti primene za niske (35 °C) ili srednje temperature (55 °C)

Klasa energetske efikasnosti, grejanje potrošne tople vode

A

Oblast primene

Zasebne kuće, projekti novogradnje i modernizacije, sistemi sa dva režima rada

Rad

Upravljačka jedinica Vitotronic 200 sa prikazom čistog teksta i grafika; može se upravljati preko aplikacije ViCare

Grejanje potrošne tople vode

Integralni bojler za potrošnu toplu vodu od 220 litara

Dodatne karakteristike

Fleksibilne mogućnosti za instalaciju spoljašnje jedinice (na podu, na zidu). Praktično zahvaljujući reverzibilnom sistemu koji omogućava grejanje i hlađenje.

Poprečni presek proizvoda