Kompletna ponuda za daljinski sistem grejanja

Viessmann u svojoj kompletnoj ponudi energetskih sistema ima sve za pravljenje nacrta, realizaciju i rad daljinskog sistema grejanja, rešenja za grejanje stambenih blokova ili komponente za bioenergetska sela. Viessmann ne isporučuje samo odgovarajuće sisteme grejanja na fosilna ili regenerativna goriva, već prati daljinski sistem grejanja od prve studije o izvodljivosti, preko izrade instalacije, do puštanja u rad.

U ruralnim područjima je fokus na realizaciji bioenergetskih sela, dok u urbanim po pravilu nema dovoljno biomase na raspolaganju da bi mogle da se zagreju velike zgrade. Ovde su u ponudi delimična rešenja za pojedinačne stambene blokove, kao i dodavanje fosilnih goriva i korišćenje toplote iz okoline, odnosno otpadne toplote. Ponudu kompletiraju sveobuhvatne usluge, uključujući i menadžment sirovina i nadzor rada.

> Individualna rešenja sa ... (PDF)

> Toplota i struja od obnovljivih energija ... (PDF)

Tražim uređaj za proizvodnju , koji radi na .