Visokopritisni kotlovi za iskorišćenje otpadne toplote dimnih gasova za proizvodnju vrele vode

Zbog ekonomskih i zakonskih datosti kotlovi za iskorišćenje otpadne toplote dimnih gasova se u velikom broju koriste u kombinaciji sa gasnim turbinama i kogeneracionim modulima. Međutim, i u industrijskim procesima se pod uticajem rastućih troškova za energiju sve više koristi otpadna toplota.