Partner u blizini
Vitomax RW

Kotao za otpadnu toplotu za generisanje tople vode

Ovaj kotao za otpadnu toplotu generiše toplu vodu pomoću vrućih dimnih gasova od procesa sagorevanja.

Upotreba procesne i otpadne toplote
Smanjenje tekućih troškova
Fleksibilne oblasti primene
Spreman za rad sa H2 100%
Upotreba procesne i otpadne toplote

Kao „otpadni proizvod” iz industrijskih procesa ili vrućih dimnih gasova

Smanjenje tekućih troškova

Zahvaljujući uštedi fosilnih goriva

Fleksibilne oblasti primene

Zahvaljujući pojedinačnoj konstrukciji

Spreman za rad sa H2

Rad sa vodonikom do 100%

Kotao za otpadnu toplotu Vitomax RW za generisanje tople vode

Viessmann kotlovi za otpadnu toplotu su projektovani po principu plamene cevi / dimne cevi. Vruć dimni gas se provodi kroz snopove cevi, gde se toplota prenosi na vodu unutar tela kotla.

Da bi se minimizovali gubici zračenja, kotao za otpadnu toplotu ima toplotnu izolaciju i metalno kućište. Kao kod svih kotlova Vitomax, nosač kotla ravnomerno raspoređuje teret na veliku podnu površinu.

Do 100 posto sa vodonikom

Kod hemijskih operacija poput proizvodnje hlora i drugih industrijskih procesa, veći deo gasa vodonika se ne iskoristi i ispušta se u atmosferu. Kotlovi Vitomax, koji mogu da rade 100 posto sa vodonikom, sa adekvatnim gorionikom, nude isplativo i efikasno rešenje. Dakle, na svakih 1 MW instaliranog kapaciteta kotla može se uštedeti >400 tona emisija CO₂ godišnje.

Kako funkcionišu kotlovi za otpadnu toplotu

Za generisanje vruće vode, kotlovi za otpadnu toplotu iskorišćavaju toplotu iz dimnih gasova generisanu tokom procesa sagorevanja ili vruć izduvni vazduh iz industrijskih procesa.

Sa ili bez pomoćnog sagorevanja

Kotlovi za otpadnu toplotu bez opreme za pomoćno sagorevanje koriste samo dimne gasove / izduvni vazduh za generisanje vruće vode. Kotlovi za otpadnu toplotu sa opremom za sagorevanje su konvencionalni kotlovi koji imaju gorionik i iskorišćavaju otpadnu toplotu.

Specifični zahtevi klijenata određuju izbor verzije.

Kotao za otpadnu toplotu sa dodatnim sagorevanjem

Konvencionalni kotao Vitomax LW / Vitomax HW sa dodatnim odvodima za otpadnu toplotu

Svi loženi kotlovi Vitomax RW su pogodni za sagorevanje vodonika do 100%, pod uslovom da su usaglašeni sa našim opštim uslovima za korišćenje H2.