Partner u blizini
Vitomax HW

Vrelovodni kotao na visok pritisak

Raspon snaga: 0,35 do 20,0 MW

Raspon snaga: 0,35 do 20,0 MW
Temperature polaznog voda > 110 °C
Visoka efikasnost preko 95,5%
Spreman za rad sa H2 100%
Vrelovodni kotao na visok pritisak

Raspon snaga: 0,35 do 20,0 MW

Temperature polaznog voda

> 110 °C

Visoko efikasan

Efikasnost od preko 95,5%

Spreman za rad sa H2

Rad sa vodonikom do 100%

Širok spektar mogućnosti za gorivo

Kao što su vodonik, plin, nafta, teška nafta, biogasovi, bio ulja i mnogi drugi

Bezbednosne temperature

≤ 210 °C

Nivoi pritiska

0,5 do 30 bar

Sertifikacija prema Direktivi o opremi pod pritiskom

Za dozvoljene temperature polaznog voda > 110 °C

Ugaoni ankeri kotla ostaju postavljeni u parovima

Smanjuje naprezanje u kotlu

Optimalna geometrija plamenih cevi

Za čisto sagorevanje

Najduži mogući intervali inspekcije i jednostavno servisiranje

Zbog dovoljnog broja portova za inspekciju i pristup

Za upotrebu u proizvodnom sektoru

Može se koristiti u širokom spektru industrija

Vrelovodni kotlovi na visok pritisak Vitomax HW od 0,35 do 20,0 MW za industriju

Vodonik do 100 posto

Kod hemijskih operacija poput proizvodnje hlora i drugih industrijskih procesa, veći deo gasa vodonika se ne iskoristi i ispušta se u atmosferu. Kotlovi Vitomax, koji mogu da rade 100 posto sa vodonikom, sa adekvatnim gorionikom, nude isplativo i efikasno rešenje. Dakle, na svakih 1 MW instaliranog kapaciteta kotla može se uštedeti >400 tona emisija CO₂ godišnje.

Karakteristike proizvoda

Vrelovodni kotlovi na visok pritisak Vitomax HW ispunjavaju sve zakonske zahteve za posebno čisto sagorevanje. Efikasnost ovih kotlova sa izmenjivačem toplote je preko 95,5 posto, čak i kod opterećenja od 100 posto.

Bez obzira na gorivo koje koristi, Vitomax HW isporučuje snagu do 20,0 MW. Posebno je projektovan za proizvodne sektore kao i lokalne i okružne grejne mreže, u kojima se zahtevaju visoke temperature polaznog voda i pritisci.

Konstrukcija, koja je izložena malom naprezanju i štedi prostor, osigurava dobru prirodnu cirkulaciju i pouzdan prenos toplote. Nisu potrebne dodatne pumpe za kotao, što značajno olakšava hidraulični priključak. Vitomax HW može raditi veoma fleksibilno na laku ili tešku naftu, bio ulje, čak i na (bio) plin.

Ne koristi se beton za opcionu inovativnu ulaznu tačku u gorionik u kotlovima Vitomax. To znači da ima vodeno hlađenje, nema habanja i ne zahteva održavanje, čime se eliminiše potreba za zamenom tokom radnog veka kotla. Hlađenje vode garantuje konstantnu temperaturu oko glave gorionika – čime ne dolazi do inače uobičajene refleksije od vatrostalne obloge (koja izaziva nastanak toplotnih NOx gasova).

Ulazna tačka u gorionik i zadnja reverzibilna komora za dimne gasove kod Vitomax HW se hlade vodom. To znači da se energija u dimnim gasovima koristi isključivo za generisanje tople vode.

Svi vrelovodni kotlovi na visok pritisak Vitomax HW su pogodni za sagorevanje do 100% vodonika pod uslovom da su usaglašeni sa našim opštim uslovima za korišćenje H2.

Razmaci između pojedinačnih dimnih cevi, kao i od dimnih cevi do kućišta kotla i do plamene cevi su u skladu sa zakonskim zahtevima. Sila smicanja na krajnjim čeonim podovima, koju izazivaju različita linearna širenja u dimnim cevima i u plamenoj cevi, je zato krajnje niska. Ova konstrukcija garancije dug radni vek za Vitomax HW.

Kao i svi ostali kotlovi Vitomax, Vitomax HW je opremljen dovoljnim brojem priključaka za inspekciju i pristup za obavljanje važnih provera u kotlu. Kao rezultat, vrelovodni kotlovi na visok pritisak Vitomax postižu najduže moguće intervale za inspekciju. Vrata kotla koja se jednostavno otvaraju i vrata za čišćenje na kraju kotla takođe osiguravaju jednostavno održavanje i doprinose niskim tekućim troškovima.

  • Industrija prerade hrane
  • Industrija đubriva
  • Industrija građevinskih materijala
  • Papirna industrija
  • Industrija pića
  • Hemijska industrija
  • Farmaceutska industrija
  • Bolnice
  • Rafinerije
  • Lokalne i okružne grejne mreže

Poprečni presek proizvoda*

Poprečni presek proizvoda je samo primer kako može izgledati parni kotao na visok pritisak Vitomax HS. Odstupanja su moguća u zavisnosti od pojedinačnog rasporeda.