Vitosolar 300-F - grejna centrala sa uključenim solarnim pogonom


Pregled prednosti

  • Kombinovani bojler od 750 litara za solarnu podršku grejanju sa kondenzacionim uređajem na gas Vitodens 300-W ili 200-W
  • Regulacija Vitotronic 200 za kompletnu instalaciju uključujući solarnu podršku
  • Proširene regulacione funkcije za Vitodens 300-W (Touch-Display u boji) kod primene sa Vitosolar 300-F
  • Cirkulaciona pumpa koja štedi struju za solarni krug i krug grejanja (energetska klasa A)
  • Kompaktne dimenzije – idealno za novogradnju ili modernizaciju
  • Ispunjava zakonske propise


Kompaktan i velikog kapaciteta

Osnova grejne centrale Vitosolar 300-F zauzima malo više od 1,5 kvadratnog metra, tako da ova bivalentna instalacija može da se postavi na mesto starog kotla na gas.

Jedinica za solarnu podršku grejanju i zagrevanje pitke vode Vitosolar 300-F velikog kapaciteta sastoji se od kombinovanog bojlera od 750 litara i zidnog kondenzacionog uređaja na gas Vitodens 300-W ili 200-W.

Grejna centrala Vitosolar 300-F sa efikasnom toplotnom izolacijom i optički odgovarajućom oplatom može se smestiti i u domaćinstvu, ukoliko, na primer, u novogradnji nema podruma.

Presek proizvoda

Pregled

Kapacitet (kW)
1,9 do 35 kW
Normni stepen iskorišćenja
98 % (Hs)/109 % (Hi)
Energieeffizienzklasse
energieeffizienklasse.png
A+ in Verbindung mit 4 Flachkollektoren Vitosol 200-F
Gorivo
icon-gas.png
Zemni gas i tečni gas
Oblast primene
icon-wohngebaeude.png
Jednoporodična kuća, novogradnja i modernizacija
Upravljanje
Einfaches RGB
Vitotronic 200 regulacija sa jasnim tekstualnim i grafičkim prikazom, moguće je upravljanje preko Vitotrol aplikacije
Priprema tople vode
Kombinovani bojler od 750 litara za solarnu podršku grejanju sa dodatnim proizvođačem toplote za veoma efikasni i visoki komfor snabdevanja toplom vodom
Ostale odlike
Kompletni sistem za solarnu podršku grejanju sa mogućnošću priključivanja dodatnih proizvođača toplote (npr. kotla na čvrsto gorivo)
Presek proizvoda Vitosolar 300-F


fernbedienungen.jpg

Međusobno usklađeno: sistemska tehnika

„Celina je više od zbira njenih delova.“ Rukovodeći se ovim načelom, Viessmann ne nudi samo pojedinačne komponente grejanja koje ispunjavaju visoke Viessmann standarde po pitanju kvaliteta, pouzdanosti i efikasnosti, već su svi proizvodi višestruko povezani u usklađeni kompletni sistem u kome su svi ugrađeni delovi međusobno usklađeni, jer samo perfektni sklad komponenti integrisanih u sistem iskorišćava potpuni pogonski potencijal inovativne vrhunske tehnike.

Viessmann sistemska tehnika obuhvata sve što čini pouzdano i ekonomično grejanje: od Vitotronic regulacije sa bežičnim daljinskim upravljanjem, preko efikasnog Vitocell bojlera tople vode za najbolji komfor tople vode, do solarnih instalacija za štedljivu podršku grejanju.