Vitosol 200-T SPE - kolektor za horizontalnu montažu


Pregled prednosti

  • Idealan za veće, horizontalno montirane instalacije
  • Konstantno visoki učinak bez rizika od prljanja
  • Veliki razmak između cevi smanjuje zasenčenje
  • Potrebna je manja površina nego kod panelnih kolektora
  • Vakuumski kolektor po Heatpipe principu za visoku pogonsku sigurnost


Horizontalna montaža

Vakuumski kolektor Vitosol 200-T SP2E je specijalno koncipiran za vertikalnu montažu kod većih instalacija. Pri tom je gubitak pritiska u sabirnom vodu znatno manji nego kod uobičajenih kolektora.

Ima veoma visoki učinak zahvaljujući vakuumskoj izolaciji u cevima i visokoefikasnoj toplotnoj izolaciji od pene od melaminske smole u akumulatorskom kućištu.

Heatpipe tehnika omogućava pogonsku sigurnost. Zahvaljujući površinama apsorbera ugrađenim u vakuumskoj cevi pruža konstantno visoki učinak bez rizika od prljanja.


Veliki prečnik cevi

Veliki prečnik cevi uređaja Vitosol 200-T SPE nudi po cevi veliku apsorpcionu površinu i zahvaljujući tome bržu montažu više modula. Zbog većeg učinka vakuumskih kolektora potrebna je manja površina nego kod panelnih kolektora.

Razmak između cevi je veći, što smanjuje rizik od prljanja. Lišće i sneg mogu lako da skliznu, a i zasenčenje između apsorpcionih površina je znatno smanjeno.


Heatpipe princip

Kod Heatpipe principa solarni medijum ne struji direktno kroz cevi. Umesto toga medijum za prenos isparava u Heatpipe ispod apsorbera i predaje toplotu solarnom medijumu preko Duotec izmenjivača toplote sa duplom cevi.

Savet

Partner u blizini

Od Viessmann stručnjaka u Vašoj blizini možete dobiti besplatan, neobavezan i individualan savet.

erp-labeling.jpg
Heizsysteme | ErP-Richtlinie

Effizienzlabel


Presek proizvoda

Pregled

Bruto površina
2,66 / 5,93 m² (9 / 18 cevi)
Površina apsorbera
1,63 / 3,26 m² (9 / 18 cevi)
Optički stepen iskorišćenja (odnosi se na površinu apsorbera)
70,1 / 72,5 % (9 / 18 cevi)
Tip kolektora
icon-solar.png
Vakuumski kolektor
Dizajn
Kućište kolektora od aluminijuma
Oblast primene
icon-wohngebaeude.png icon-gewerbe.png icon-kommunen.png
Stambeni i poslovni objekti, privreda, daljinsko grejanje | Novogradnja i modernizacija
Vrsta montaže
Koncipiran za velike instalacije i ležeću montažu na ravni krov.
Ostale odlike
Zagrevanje potrošne vode, vode za grejanje i bazen pomoću izmenjivača toplote, kao i za proizvodnju procesne toplote.
Presek solarnog kolektora Vitosol 200-T Typ SPE