Vitosol 200-T SP2A - elegantni kolektor


Pregled prednosti

  • Elegantni i atraktivni dizajn
  • Konstantno visoki učinak bez rizika od prljanja
  • Vakuumski kolektor po Heatpipe principu za visoku pogonsku bezbednost
  • Potrebna mu je manja površina nego panelnom kolektoru
  • Veoma fleksibilna montaža nezavisno od položaja


Dobar izgled na balkonu

Vakuumski kolektor Vitosol 200-T SP2A dobro izgleda na fasadama, balkonima, kosim krovovima i velikim instalacijama. On je atraktivan arhitektonski element zahvaljujući elegantnom izgledu. Pogodan je za male i velike instalacije.

Ima veoma visoki učinak zahvaljujući vakuumskoj izolaciji u cevima i visokoefikasnoj toplotnoj izolaciji od pene od melaminske smole u akumulatorskom kućištu.

Heatpipe tehnika omogućava pogonsku sigurnost. Zahvaljujući površinama apsorbera ugrađenim u vakuumskoj cevi pruža konstantno visoki učinak bez rizika od prljanja.


Maksimalni prenos toplote zahvaljujući Duotec-u

Radi maksimalnog prenosa toplote kondenzatori su potpuno opasani patentiranim Duotec izmenjivačem toplote sa duplom cevi od nerđajućeg čelika.

Vitosol 200-T SP2A se može montirati nezavisno od položaja, što omogućava veoma fleksibilnu montažu. Za brzu instalaciju stručnjaku su potrebne samo dve montažne šine po modulu.


Heatpipe princip

Kod Heatpipe principa solarni medijum ne struji direktno kroz cevi. Umesto toga medijum za prenos isparava u Heatpipe ispod apsorbera i predaje toplotu solarnom medijumu preko Duotec izmenjivača toplote sa duplom cevi.

Savet

Partner u blizini

Od Viessmann stručnjaka u Vašoj blizini možete dobiti besplatan, neobavezan i individualan savet.

erp-labeling.jpg
Heizsysteme | ErP-Richtlinie

Effizienzlabel


Presek proizvoda

Pregled

Bruto površina
1,98 / 2,36 / 4,62 m² (10 / 12 / 24 cevi)
Površina apsorbera
1,26 / 1,51 / 3,03 m² (10 / 12 / 24 cevi)
Optički stepen iskorišćenja (odnosi se na površinu apsorbera)
78,5 / 80,1 / 80,1 % (10 / 12 / 24 cevi)
Tip kolektora
icon-solar.png
Vakuumski kolektor
Dizajn
Kućište kolektora i površine apsorbera tamnoplave boje čine celinu
Oblast primene
icon-wohngebaeude.png icon-gewerbe.png icon-kommunen.png
Stambeni i poslovni objekti, privreda, daljinsko grejanje | Novogradnja i modernizacija
Vrsta montaže
Za montažu na ravni i kosi krov, kao i samostalna montaža. Za montažu na gelender balkona dostupan je specijalni modul za balkone (1,26 m² površina apsorbera) sa redukovanom visinom ugradnje.
Ostale odlike
Zagrevanje potrošne vode, vode za grejanje i bazen pomoću izmenjivača toplote, kao i za proizvodnju procesne toplote.
Presek solarnog kolektora Vitosol 200-T Typ SP2A

esop-online.jpg

ESOP-online

Na raspolaganju Vam je ESOP-online program za proračun termičkih solarnih instalacija, pomoću koga možete da uporedite različite konstelacije i kombinacije proizvoda i njihovu isplatljivost.

Kada se unesu svi neophodni parametri, ESOP izračuna reper energije zračenja i prinos sistema koji se time ostvaruje, kao i procentualni udeo pokrivenosti ukupne potrebe za energijom kod različitih mogućih kombinacija.