Vitosol 300-T SP3B - najučinkovitiji kolektor


Pregled prednosti

  • Veoma visoki kapacitet zahvaljujući vakuumskim cevima sa antirefleksnim staklom
  • Vakuumski kolektor po Heatpipe principu sa automatskim isključivanjem temperature za najvišu pogonsku bezbednost
  • Povećanje učinka okretanjem cevi
  • Konstantno visoki učinak bez rizika od prljanja
  • Jednostavna i brza montaža


Natprosečno dugi radni vek

Vakuumski kolektor Vitosol 300-T SP3B ispunjava najviše zahteve u pogledu efikasnosti i sigurnosti. Sa natprosečnim solarnim prinosom on je najučinkovitiji kolektor u Viessmann ponudi.

Njegove vakuumske cevi od antirefleksnog stakla i primena kvalitetnih materijala pružaju najbolje vrednosti učinka. To pospešuje i učinkovita toplotna izolacija od pene od melaminske smole u kućištu akumulatora.


Visoka pogonska bezbednost sa isključivanjem temperature

Mala količina tečnosti u kolektoru i automatsko isključivanje temperature omogućavaju pogonsku bezbednost. Zbog toga se Vitosol 300-T SP3B preporučuje i za instalacije sa povremeno smanjenom potrebom za toplotom (na primer u školama).

Za maksimalni prenos toplote kondenzatori su u potpunosti okruženi Duotec izmenjivačem toplote sa duplom cevi. On veoma dopro preuzima toplotu i predaje je medijumu za prenos toplote koji struji pored njega.


Heatpipe princip

Kod Heatpipe principa solarni medijum ne struji direktno kroz cevi. Umesto toga medijum za prenos isparava u Heatpipe ispod apsorbera i predaje toplotu solarnom medijumu preko Duotec izmenjivača toplote sa duplom cevi.

Savet

Partner u blizini

Od Viessmann stručnjaka u Vašoj blizini možete dobiti besplatan, neobavezan i individualan savet.

erp-labeling.jpg
Heizsysteme | ErP-Richtlinie

Effizienzlabel


Presek proizvoda

Pregled

Bruto površina
2,36 / 4,62 m² (12 / 24 cevi)
Absorberfläche
1,51 / 3,03 m² (12 / 24 cevi)
Optički stepen iskorišćenja (odnosi se na površinu apsorbera)
81,4 / 80,3 % (12 / 24 cevi)
Tip kolektora
icon-solar.png
Vakuumski kolektor
Dizajn
Kućište kolektora i površine apsorbera tamnoplave boje čine celinu
Oblast primene
icon-wohngebaeude.png icon-gewerbe.png icon-kommunen.png
Stambeni i poslovni objekti, privreda, daljinsko grejanje | Novogradnja i modernizacija
Vrsta montaže
Za montažu na ravni i kosi krov, kao i samostalna montaža.
Ostale odlike
Zagrevanje potrošne vode, vode za grejanje i bazen pomoću izmenjivača toplote, kao i za proizvodnju procesne toplote.
Presek solarnog panela Vitosol 300-T Typ SP3B

esop-online.jpg

ESOP-online

Na raspolaganju Vam je ESOP-online program za proračun termičkih solarnih instalacija, pomoću koga možete da uporedite različite konstelacije i kombinacije proizvoda i njihovu isplatljivost.

Kada se unesu svi neophodni parametri, ESOP izračuna reper energije zračenja i prinos sistema koji se time ostvaruje, kao i procentualni udeo pokrivenosti ukupne potrebe za energijom kod različitih mogućih kombinacija.