Partner u blizini
Vitocell 340-M

Akumulacioni bojler za vodu za grejanje

Akumulacioni bojler za vodu za grejanje sa više režima rada sa grejanjem potrošne tople vode, zapremina bojlera: 400, 750 i 950 litara.

Akumulacioni bojler za vodu za grejanje sa više režima rada
Malo potrebnog prostora i napora za instalaciju
Optimalno iskorišćavanje sunčeve energije
Talasasti indirektni grejač od nerđajućeg čelika za potrošnu toplu vodu
Akumulacioni bojler za vodu za grejanje i bojler za potrošnu toplu vodu

Kombinovano u jednom uređaju

Malo potrebnog prostora i napora za instalaciju

Bojler za potrošnu toplu vodu i akumulacioni bojler u jednom uređaju

Rebrasti indirektni grejač od visoko legiranog nerđajućeg čelika za potrošnu toplu vodu

Integrisan u bojleru, fleksibilan i bez naprezanja

Optimalno iskorišćavanje sunčeve energije

Zahvaljujući namernom hlađenju u donjem delu – preko velike površine rebraste cevi za potrošnu toplu vodu u indirektnom grejaču

Set za povezivanje na Solar-Divicon

Dostupan kao dodatna oprema za instalaciju na Vitocell

Klasa energetske efikasnosti: B

Za tip SVKA sa zapreminom 400 litara

Vitocell 340-M – akumulacioni bojler za vodu za grejanje i grejanje potrošne tople vode

Vitocell 340-M je akumulacioni bojler za vodu za grejanje sa više režima rada sa integrisanim grejanjem potrošne tople vode, internim indirektnim grejačem za povezivanje na solarne kolektore i opciono Solar-Divicon. Idealan je za sisteme grejanja sa više generatora toplote. Posebno je pogodan u kombinaciji sa Viessmann solarnim toplotnim sistemima za grejanje potrošne tople vode i pomoćno centralno grejanje.

Zahvaljujući brojnim priključcima na različitim visinama, moguća je upotreba različitih tipova generatora toplote, npr. kotlova na čvrsta goriva. To ne utiče na stratifikaciju temperature.

Razni modeli koji ispunjavaju razne potrebe

Više tipova akumulacionih bojlera za vodu za grejanje sa više režima rada Vitocell 340-M i Vitocell 360-M je pogodno za nadogradnju na postojeći sistem grejanja:

  • Vitocell 340-M, tip SVKA: akumulacioni bojler za vodu za grejanje sa više režima rada sa integralnim grejanjem potrošne tople vode
  • Vitocell 340-M, tip SVKC: akumulacioni bojler za vodu za grejanje sa više režima rada sa integrisanim grejanjem potrošne tople vode, internim indirektnim grejač za povezivanje na solarne kolektore i opciono Solar-Divicon.
  • Vitocell 360-M, tip SVSB: akumulacioni bojler za vodu za grejanje sa više režima rada, sa sistemom za stratifikaciju, integrisanim grejanjem potrošne tople vode, internim indirektnim grejačem, za povezivanje na solarne kolektore i opciono Solar-Divicon.

Detalji o proizvodu

Zapremina bojlera
  • Tip SVKA: 400 litara
  • Tip SVKC: 750 i 950 litara
Klasa energetske efikasnosti
  • Tip SVKA: B
Poprečni presek proizvoda Vitocell 340-M, tip SVKC (750 litara)