Partner u blizini
Vitotrans 353

Modul za pripremu sveže vode

Modul za pripremu sveže potrošne vode za grejanje potrošne tople vode po principu protočnog bojlera, sa stepenom crpljenja do 68 l/min u zavisnosti od modela

Visok stepen crpljenja
Princip protočnog bojlera
Za montažu na zid ili bojler
Kompaktna konstrukcija
Visok stepen crpljenja

To ga čini raznovrsnim, npr. kod zasebnih kuća / kuća za dve porodice, sportskih objekata, staračkih domova

Princip protočnog bojlera

Sveža potrošna topla voda je uvek dostupna, nije potrebno nikakvo skladište

Brza i jednostavna montaža na zid ili bojler

Zahvaljujući unapred instaliranom modulu – upravljačka jedinica i visoko efikasna cirkulaciona pumpa su integrisane i povezane

Kompaktna konstrukcija

Čini ga jednostavnim za integrisanje u postojeći sistem grejanja sa akumulacionim bojlerom za vodu za grejanje

Može se vezati u kaskadu

Bez dodatne eksterne upravljačke jedinice (tipovi PBMA, PBMA-S, PBLA i PBLA-S)

Potrebna je niska temperatura polaznog voda

Zato su idealni za integraciju u niskotemperaturne sisteme grejanja sa solarnim toplotnim sistemima

Moduli za pripremu sveže potrošne vode Vitotrans 353

Moduli za pripremu sveže potrošne vode nude praktično i higijensko grejanje potrošne tople vode po principu protočnog bojlera. Za razliku od konvencionalnih bojlera za potrošnu toplu vodu, voda se ne koristi za skladištenje toplotne energije, već se samo zagreva kada je to potrebno, pomoću snažnog pločastog izmenjivača toplote.

Energija za ovo grejanje potrošne tople vode se crpi iz akumulacionog bojlera za vodu za grejanje, koji se može zagrejati brojnim sistemima – solarnim toplotnim sistemima, kotlovima na čvrsta goriva, konvencionalnim kotlovima na ulje/gas, toplotnim pumpama ili drugim sistemima.

Higijensko grejanje potrošne tople vode po principu protočnog bojlera

Vitotrans 353 je u stanju da osigura konstantnu izlaznu temperaturu na slavini za toplu vodu kod promenljivih stepena crpljenja. Visoko efikasne cirkulacione pumpe najnovije generacije imaju kontrolu brzine protoka preko integrisane upravljačke jedinice, tako da je brzina protoka vode za grejanje uvek na optimalnom nivou za trenutni stepen crpljenja.

Pet tipova Vitotrans 353 nude savršen komfor, optimalnu higijenu i rad uz uštedu energije za povoljnu budućnost.

Serija proizvoda za montažu na zid

 • Tip PBSA, stepen crpljenja 25 l/min
 • Tip PBMA/PBMA-S, stepen crpljenja 48 l/min
 • Tip PBLA/PBLA-S, stepen crpljenja 68 l/min

Serija sa cirkulacijom potrošne tople vode za instalaciju na akumulacionom bojleru za vodu za grejanje

 • Tip PZSA, stepen crpljenja 25 l/min
 • Tip PZMA, PZMA-S, stepen crpljenja 48 l/min


Novo kod dokazanog modela Vitotrans 353 je verzija sa pločastim izmenjivačem toplote koji je lemljen niklom. Ova alternativa za bakarnu verziju, koja je i dalje dostupna, može se instalirati na svakom mestu koje je podložno korodiranju bakra zbog kvaliteta vode.

Moduli za pripremu sveže potrošne vode

Moduli za pripremu sveže potrošne vode za montažu na zid

Moduli za pripremu sveže potrošne vode za montažu na zid, sa tipovima PBSA (stepen crpljenja 25 l/min), PBMA/PBMA-S (stepen crpljenja 48 l/min) i PBLA/PBLA-S (stepen crpljenja 68 l/min), isporučuju se bez cirkulacione pumpe za potrošnu toplu vodu i mogu se nadograditi setom za cirkulaciju potrošne tople vode (dodatna oprema) u okviru toplotne izolacije. Štaviše, moguće je da se koristi set za povratnu distribuciju (dodatna oprema) preko 3-smernog razvodnog ventila, koji je instaliran blizu akumulacionog bojlera za vodu za grejanje.

Da bi se povećao stepen crpljenja, moguće je da se međusobno poveže do četiri identična modula tipa PBMA/PBMA-S i PBLA/PBLA-S u kaskadu. Nije potrebna dodatna upravljačka jedinica, jer integralne upravljačke jedinice međusobno komuniciraju preko BUS kabla.

Moduli za pripremu sveže potrošne vode Vitotrans 353 za montažu na zid, tipovi PBSA/PBMA/PBMA-S (levo) i PBLA/PBLA-S (desno)

Moduli za pripremu sveže potrošne vode u seriji za cirkulaciju potrošne tople vode

Dostupni su dodatni modeli u seriji za cirkulaciju potrošne tople vode, za instalaciju na akumulacioni bojler za vodu za grejanje. Modeli PZSA (stepen crpljenja 25 l/min) i PZMA/PZMA-S (stepen crpljenja 48 l/min) se isporučuje iz fabrike sa instaliranim setom za cirkulaciju potrošne tople vode kao i setom za povratnu distribuciju za brzu i jednostavnu montažu na bojler.

Moduli za pripremu sveže potrošne vode u verzijama za cirkulaciju potrošne tople vode se mogu kombinovati sa sledećim akumulacionim bojlerima za vodu za grejanje Vitocell:

Moduli za pripremu sveže potrošne vode Vitotrans 353 iz serije za cirkulaciju potrošne tople vode, tipovi PZSA i PZMA/PZMA-S, instalirani na akumulacionim bojlerima za vodu za grejanje Vitocell 100-E, 120-E, 140-E i 160-E

Detalji o proizvodu

Stepen crpljenja*
 • Tip PBSA: do 25 l/min
 • Tip PBMA: do 48 l/min
 • Tip PBMA-S: do 48 l/min
 • Tip PBLA: do 68 l/min
 • Tip PBLA-S: do 68 l/min

  *Prema postupku za testiranje SPF (metod testiranja za module za pripremu sveže potrošne vode prema Institutu za solarnu tehnologiju u Švajcarskoj)
Poprečni presek proizvoda Vitotrans 353, tip PBLA/PBLA-S