Kotlovi za iskorišćenje otpadne toplote dimnih gasova

Proizvodnja vrele vode i pare pod visokim pritiskom

Kotlovi za iskorišćenje otpadne toplote dimnih gasova koriste toplotu dimnih gasova koji nastaju prilikom procesa sagorevanja ili struju dimnih gasova za proizvodnju vrele vode ili zasićene pare.

Na osnovu ekonomskih i zakonskih činjenica, kotlovi za iskorišćenje otpadne toplote u velikom broju nalaze primenu u kombinaciji sa gasnim turbinama i kogeneracionim modulima.Takođe, u industrijskim procesima je zbog rasta cene energije u porastu korišćenje otpadne toplote kotlovima. Postoje dve vrste Viessmann kotlova za iskorišćenje otpadne toplote dimnih gasova:

 

Kotlovi za iskorišćenje otpadne toplote dimnih gasova bez dodatnog ložišta

Ovde se za proizvodnju vrele vode ili zasićene pare koriste isključivo dimni gasovi/struja dimnih gasova

 

Proizvođači vrele vode ili pare koji koriste otpadnu toplotu i ložište

Ovde se radi o kotlu sa konvencionalnim loženjem i dodatnom upotrebom otpadne toplote.

U kojoj prilici će se koristiti određena verzija kotla zavisi od potreba klijenata.


Kotao sa plamenom i dimnom cevi

Kotao sa plamenom i dimnom cevi

Viessmann kotlovi za iskorišćenje otpadne toplote dimnih gasova konstruisani su po principu kotla sa plamenom i dimnom cevi. Kod tih kotlova se vreli dimni gasovi sprovode cevnim snopom, gde predaju toplotu vodi, medijumu koji se nalazi u telu kotla. Na ulaznoj i izlaznoj strani kotla nalaze se sabirnici dimnih gasova na kojima se nalaze otvori za čišćenje i na koje se priključe vodovi za odvod dimnih gasova.


Kotlovi za iskorišćenje otpadne toplote dimnih gasova icons-gas-oel-25x25.png

Viessmann kotlovi za iskorišćenje otpadne toplote dimnih gasova svojom konstrukcijom i opremom imaju najbolje preduslove da ispune individualne zahteve korisnika u širokom spektru primene. Mnogi detalji konstrukcije Vitomax kotlova i dugogodišnje iskustvo u izradi velikih i industrijskih kotlova omogućavaju dobar kvalitet, visoku pogonsku bezbednost i dugi vek korišćenja.