Vitomax 200-RW - kotao za iskorišćenje otpadne toplote za proizvodnju vrele vode


Pregled prednosti

  • Koristi otpadnu toplotu, što smanjuje troškove
  • Optimalan u kombinaciji sa gasnim turbinama i kogeneracionim modulima
  • Dostupan sa i bez dodatnog ložišta
  • Mali gubici zračenjem zahvaljujući optimalnoj toplotnoj izolaciji
  • Osnovni ram za prenos tereta velike površine na tlo


Vrela voda iz vrelih dimnih gasova i strujanja odlaznog vazduha

Kotao za iskorišćenje otpadne toplote Vitomax 200-RW proizvodi vrelu vodu. Za to koristi vrele dimne gasove nastale procesom sagorevanja ili vrelo strujanje odlaznog vazduha u industrijskoj proizvodnji.

Pod uticajem rastućih troškova energije, kotao za iskorišćenje otpadne toplote je pogodan za kombinovanje sa gasnim turbinama i kogeneracionim modulima, pošto se tu odlazni vazduh, odnosno dimni gasovi energetski iskorišćuju.

Time se štedi fosilno gorivo i smanjuju se troškovi rada.

Postoje dve različita modela Viessmann kotlova za iskorišćenje otpadne toplote:

  • Kotao za isključivo korišćenje vrelih dimnih gasova, odnosno strujanja odlaznog vazduha
  • Proizvođači pare sa upotrebom otpadne toplote sa konvencionalnim loženjem

Od svakog projekta pojedinačno zavisi koja varijanta će se upotrebiti.