AC-Box – aktivno i pasivno hlađenje toplotnom pumpom

 

Pregled prednosti
 

  • Komforno podešavanje temperature u prostoriji toplotnom pumpom
  • "active cooling" i "natural cooling"
  • Štedljiv na prostoru zahvaljujući kompaktnim dimenzijama
  • Odvodna toplota se direktno može koristiti


Efikasno hlađenje vrelim danima

AC-Box dominira u kombinaciji sa toplotnom pumpom za „natural“ i „active cooling“.

Kod „natural cooling“ se prekomerna toplota u prostoriji odvodi kružnim sistemom grejanja u zemlju ili podzemnu vodu koji su hladniji. Za to samo cirkulacione pumpe koriste struju.

Kod „active cooling“ toplotna pumpa radi kao frižider. Uređaj pomoću AC-Box okreće funkcionalnost ulaza i izlaza i preko kompresora vodi ohlađenu vodu u prostorije koje treba da se hlade.


Upotreba energije koja se odvodi

Toplota koja se odvodi iz prostorija se može ponovo upotrebiti, na primer za zagrevanje potrošne vode ili zagrevanje bazena.

Tako se funkcije hlađenja i grejanja efektivno mogu međusobno povezati.

AC-Box levo pored toplotne pumpe

"active cooling"-Box