Partner u blizini
Vitocal 242-S

Toplotna pumpa Vitocal 242-S

Toplotna pumpa Vitocal 242-S je visokoefikasno i štedljivo rešenje za grejanje, odnosno za grejanje i hlađenje u Vašem objektu.

Fleksibilna montaža spoljašnje jedinice
Bojler od 220 litara za solarno zagrevanje potrošne vode

Vitocal 242-S – split toplotna pumpa sa solarnom funkcijom


Pregled prednosti

  • Podela na tihu unutrašnju i spoljašnju jedinicu koja dovodi vazduh
  • Fleksibilna montaža spoljašnje jedinice
  • Kompaktne dimenzije unutrašnje jedinice kuhinjskog rastera
  • Bojler od 220 litara za solarno zagrevanje potrošne vode
  • Optimizovana upotreba struje iz sopstvene proizvodnje


Kompaktna split vazduh/voda toplotna pumpa Vitocal 242-S je povoljna energetska centrala za novogradnju jednoporodičnih kuća.  

Zahvaljujući ugrađenoj solarnoj funkciji potrošna voda se sunčanim danima može zagrejati solarnom instalacijom.


Grejanje i hlađenje

Vitocal 242-S može po želji da se koristi samo kao sistem grejanja ili i za grejanje i za hlađenje.

Grafički korisnički interfejs regulacije prikazuje i krive grejanja i hlađenja. Kod povezivanja solarne instalacije prikazuje se i solarni prinos.

Visokoefikasna rekuperacija toplote uređaja za ventilaciju stanova Vitovent 300-F upotpunjuje energetski štedljivu grejnu tehniku. Sistemska kombinacija postiže rekuperaciju toplote do 98 procenata. U pasivnoj kući sistemska kombinacija može da služi i za grejanje. Opcionalno ponuđeni hidraulički registar za grejanje omogućava zagrevanje dolaznog vazduha.

Presek proizvoda

Nazivna toplotna snaga (kW)

3,0 do 11,3 kW

COP u režimu grejanja

do 5,1 (vazduh 7 °C/voda 35 °C) i do 3,8 (vazduh 2 °C/voda 35 °C)

Klasa energetske efikasnosti

Klasa energetske efikasnosti*: Tip AVT-AC 241.A04 - A10: A++ / A+, Tip AVT-AC 241.B10 - B16: A++ / A++ | *prema EU Uredbi br. 811/2013 Grejanje, prosečni klimatski uslovi – niska (35 °C) / primena srednje temperature (55 °C)

Oblast primene

Porodična kuća, novogradnja i modernizacija

Upravljanje

Vitotronic 200 kontrola sa jednostavnim tekstom i grafičkim displejom, upravljanje mogućno preko Vitotrol aplikacije

Priprema tople vode

Integrisani rezervoar tople vode od 220 litara

Ostale karakteristike

Fleksibilna ugradnja spoljne jedinice (stojeća, okačena na zid). Udoban zahvaljujući reverzibilnom dizajnu za grejanje i hlađenje. Sa integrisanom solarnom funkcijom za solarno zagrevanje pitke vode.

Unutrašnja jedinica