Partner u blizini
Vitocal 300-G

Toplotna pumpa rasolina-voda

Toplotna pumpa rasolina-voda sa mogućnošću rada voda/voda.

Nominalna snaga grejanja: 4,3 do 10 kW
Funkcija hlađenja
Veoma niski tekući troškovi
Jedva se čuje

Toplotne pumpe odgovorne prema životnoj sredini – saznajte više o različitim verzijama i prednostima!

Saznajte više sada
Nominalna snaga grejanja za rad rasolina/voda

4,3 do 7,5 kW

Nominalna snaga grejanja za rad voda/voda

5,6 do 10,0 kW

Veoma niski tekući troškovi

Zahvaljujući krugu rashladnog sredstva sa upravljanjem u zavisnosti od snage i inovativnoj inverter tehnologiji

Jedva se čuje čak i kada se instalira blizu stambenog prostora

Zahvaljujući novom konceptu zvučne izolacije

Funkcija hlađenja

Grejanje i hlađenje u jednom uređaju

Kompaktne dimenzije

I mali prostor za montažu za više prostora u zgradi

Visok nivo udobnosti u radu zahvaljujući integralnoj upravljačkoj jedinica Vitotronic

Grejanje, hlađenje, potrošna topla voda i ventilacija

Najveća sezonska efikasnost

SCOP prema EN 14825: do 5,6 za prosečne klimatske uslove i oblasti primene za niske temperature (W35)

Povećana sopstvena potrošnja fotonaponskog sistema

Zbog niske modulacije snage toplotne pumpe

Vitoconnect za pristup internetu

Za rad i servisiranje preko besplatne aplikacije ViCare (dodatna oprema)

Zahvaljujući naprednoj inverter tehnologiji, toplotna pumpa rasolina-voda Vitocal 300-G je najefikasnije rešenje za novogradnju i najbolji izbor za tržište za zamenu.

Visoka efikasnost zahvaljujući naprednoj inverter tehnologiji: Vitocal 300-G

Zahvaljujući naprednoj inverter tehnologiji kod toplotnih pumpi rasolina voda, nova Vitocal 300-G je najefikasnije rešenje za novogradnju i najbolji izbor za zamenu starih toplotnih pumpi rasolina voda. Krug rashladnog sredstva, sa upravljanjem u zavisnosti od snage, prilagođava snagu grejanja toplotne pumpe trenutnoj potražnji za toplotom u zgradi. To smanjuje broj ciklusa pokretanja/zaustavljanja kod delimičnog opterećenja i povećava godišnju efikasnost. Vitocal 300-G je dostupna u tri raspona snaga sa rasponom modulacije od 1,7 do 8,6 kW, 2,4 do 11,4 kW ili 3,8 do 15,9 kW, čime pokriva širok spektar primena za nove i postojeće zgrade.

Pored upravljanja snagom, RCD (dijagnostika ciklusa rashladnog sredstva) sistem omogućava posebno precizno i brzo upravljanje krugom rashladnog sredstva preko elektronskog ekspanzionog ventila. Visoko efikasne štedljive pumpe za rasolinu i krugovi grejanja smanjuju potrošnju energije i troškove.

Toplotna pumpa u kombinaciji sa jedinicom za ventilaciju Vitovent nudi posebno visok nivo komfora i praktičan rad. Integralna upravljačka jedinica toplotne pumpe, ili opciona jedinica za daljinsko upravljanje, može se koristiti za praktičan rad oba uređaja. Tokom vrućih letnjih dana, toplotna pumpa je takođe u stanju da hladi prostorije. Za to je potrebna opciona kutija za prirodno hlađenje.

Funkcija hlađenja Vitocal

Mali prostor za montažu od manje od 0,5 kvadratnih metara i pristup sa prednje strane za sve komponente kojima je potrebno servisiranje osiguravaju instalaciju koja štedi prostor. Zahvaljujući veoma tihom radu od 41 dB(A) (nivo zvučne snage prema ErP kod B0/W55), ova toplotna pumpa se takođe može instalirati blizu stambenog prostora, kao npr. u pomoćnoj prostoriji.

Viessmann Vitocal 300-G je toplotna pumpa sa KEYMARK sertifikatom.

Integrisani spektar rešenja za Vitocal 300-G

Iskoristite prednosti usluga sa dodatom vrednošću i digitalnih usluga integrisanog spektra rešenja kompanije Viessmann.

ViShare

Smart electricity tariffs for your home. Flexible, green and 100% renewable. The electricity tariffs are set by Energy Market Solutions GmbH (EMS) – the contractual partner in the ViShare Energy Community and a Viessmann Group subsidiary.

More about ViShare

FörderProfi

The Viessmann FörderProfi service streamlines and simplifies the entire subsidies process, from application to payment.

More about FörderProfi

ViCare app

The ViCare app provides intuitive heating control. Green for go – the user can see at a glance in the app whether their heating system is working as it should.

More about the ViCare app

ViGuide app

ViGuide is an app for trade partners. It has numerous functions for monitoring and controlling systems in both detached houses and apartment buildings and provides rapid access to Technical Service.

More about the ViGuide app

Vitoconnect

The Vitoconnect is the interface between boiler and app – the prerequisite for heating system operation via smartphone and tablet. It also provides remote system maintenance capability for contractors using the Vitoguide app.

More about the Vitoconnect

wibutler

wibutler is a manufacturer-independent smart home control centre that connects products from different manufacturers and enables their app-based control and automation.

More about wibutler

Upravljanje onlajn preko aplikacije ViCare

Kada se koristi opcioni internet interfejs Vitoconnect, toplotnom pumpom se može upravljati onlajn sa bilo kog mesta preko besplatne aplikacije ViCare na bilo kom standardnom mobilnom uređaju. Upravljačka jedinica Vitotronic 200 sa prikazom čistog teksta i grafika nudi intuitivan rad samog uređaja koji je vođen menijem.

Vitotronic 200

Mogućnosti za subvencije

[ŠABLON]

Unesite informacije na temu „Subvencije” ovde, ako su relevantne i raspoložive.

Detalji o proizvodu

Nominalna snaga grejanja (kW)*

Toplotna pumpa rasolina-voda: 4,3 / 5,3 / 7,5 kW | *Prema EN 14511, B0/W35, rašireno 5 K

Koeficijent učinka ε (COP)*

Rasolina-voda: 4,7 / 4,8 / 5,0 *Prema EN 14511, B0/W35, rašireno 5 K

Klasa energetske efikasnosti*

Rasolina/voda: tip BWC 301.C06: A+++/A++ | tip BWC 301.C12: A+++/A+++ | tip BWC 301.C16: A+++/A+++ | *U skladu sa Uredbom Komisije (EU) br. 813/2013 za grejanje, prosečne klimatske uslove – oblasti primene za niske temperature (W35) / oblasti primene za srednje temperature (W55)

Klasa energetske efikasnosti, grejanje potrošne tople vode

-

Oblast primene

Zasebne kuće, komercijalna preduzeća, objekti lokalnih nadležnih organa, projekti novogradnje i modernizacije

Rad

Upravljačka jedinica Vitotronic sa prikazom čistog teksta i grafika. Za pristup internetu zahvaljujući modulu Vitoconnect (dodatna oprema) za rad i servisiranje preko besplatne aplikacije ViCare.

Grejanje potrošne tople vode

Potreban je dodatni bojler za potrošnu toplu vodu, što pruža visok nivo komfora potrošne tople vode.

Dodatne karakteristike

Tokom vrućih letnjih dana, toplotna pumpa je takođe u stanju da hladi prostorije. Za to je potrebna opciona kutija za prirodno hlađenje.

Poprečni presek proizvoda