Partner u blizini
Vitocal 350-G

Toplotna pumpa rasolina-voda

Toplotna pumpa rasolina-voda sa mogućnošću rada voda/voda.

Nominalna snaga grejanja: 20,5 do 104,6 kW
Visok učinak zbog konstrukcije sa dve faze
Temperature polaznog voda do 70 °C
Nizak nivo buke i vibracija

Toplotne pumpe odgovorne prema životnoj sredini – saznajte više o različitim verzijama i prednostima!

Saznajte više sada
Nominalna snaga grejanja za rad rasolina/voda

20,5 do 42,3 kW (jedna faza) i 41,0 do 84,6 kW (dve faze)

Nominalna snaga grejanja za rad voda/voda

25,4 do 52,3 kW (jedna faza) i 50,8 do 104,6 kW (dve faze)

Visoke snage grejanja

Verzija sa dve faze

Temperature polaznog voda do 70 °C

Zahvaljujući EVI kompresoru

Nizak nivo buke i vibracija

Zbog akustično optimizovane konstrukcije uređaja

Niski tekući troškovi zbog visokog koeficijenta učinka (COP)

Koeficijent učinka prema EN 14511 do 5,0 (rasolina 0 °C / voda 35 °C)

Moguć je rad sa jednim režimom rada

Za grejanje i potrošnu toplu vodu

Visoka efikasnost na svakom mestu rada zbog RCD sistema

Dijagnostički sistem za ciklus rashladnog sredstva u kombinaciji sa elektronskim ekspanzionim ventilom

Upravljačka jedinica Vitotronic – jednostavna za korišćenje

Sa prikazom čistog teksta i grafika

Upravljačka jedinica za radom grejanja prema vremenskim uslovima

Kao i prirodnim ili aktivnim hlađenjem

Master/slave rešenja za veće potražnje za toplotom

Npr. kombinacija sa Vitocal 300-G

Troši sopstveno generisanu struju

Zahvaljujući pripremi za optimizovanu potrošnju struje od fotonaponskih sistema

Vitoconnect za pristup internetu

Za rad i servisiranje preko Viessmann aplikacija (dodatna oprema)

Vitocal 350-G postiže visoku temperaturu polaznog voda do 70 °C i zato je takođe pogodna za projekte modernizacije koji uključuju sisteme grejanja sa radijatorima.

Vitocal 350-G: Toplotna pumpa sa visokom temperaturom polaznog voda do 70 °C

Snažna toplotna pumpa rasolina-voda Vitocal 350-G je jedan od najtiših generatora toplote svoje vrste zahvaljujući konstrukciji sa niskim vibracijama.

Gde je potražnja za toplotom još veća, Vitocal 350-G može raditi u režimu rada sa dve faze sa dodatnom toplotnom pumpom iste vrste, ili sa Vitocal 300-G u master/slave sistemu, i onda može pružati snagu do 84,6 kW. U ranoj fazi, kada se projektuje sistem, ova konfiguracija omogućava optimalno usklađivanje toplotnih pumpi sa odgovarajućom zgradom.

Vitocal 350-G postiže visoke temperature polaznog voda do 70 °C. To je posledica korišćenja EVI (enhanced vapour injection – pojačano ubrizgavanje pare) kruga rashladnog sredstva, kod kojeg ubrizgavanje pare ohladi rashladno sredstvo tako da se može kompresovati gušće nego što bi to bilo inače moguće. To znači da je Vitocal 350-G takođe pogodna za projekte modernizacije koji uključuju sisteme grejanja sa radijatorima.

Za informacije o krugu rashladnog sredstva / rashladnom sredstvu, pročitajte tehnički list (PDF).

Kod master/slave sistema, Vitocal 350-G kao master isporučuje visoke temperature polaznog voda za grejanje potrošne tople vode, dok Vitocal 300-G (slave, bez sopstvene upravljačke jedinice) pokriva zahtevano toplotno opterećenje. EVI krug rashladnog sredstva omogućava da Vitocal 350-G postigne veoma visok COP do 5,0, što doprinosi njenim niskim tekućim troškovima.

Toplotna pumpa Vitocal 350-G je već spremna za isplativ rad na sopstveno generisanu struju iz fotonaponskog sistema. Inteligentna upravljačka jedinica osigurava maksimalnu potrošnju sopstveno generisane struje, a time i smanjuje energetske troškove.

Oznaka kvaliteta EHPA služi kao dokaz za COP (koeficijent učinka). Nemački komitet za oznaku kvaliteta EHPA je potvrdio da Viessmann toplotna pumpa Vitocal 350-G ispunjava zahteve za oznaku kvaliteta EHPA.

  • Toplotna pumpa rasolina-voda, snaga grejanja sa jednom fazom: 20,5 do 42,3 kW; sa dve faze: 41,0 do 84,6 kW
  • Toplotna pumpa voda-voda, snaga grejanja sa jednom fazom: 25,4 do 52,3 kW; sa dve faze: 50,8 do 104,6 kW
  • Niski tekući troškovi sa najvišim nivoom efikasnosti u svakom trenutku rada zahvaljujući inovativnom RCD (dijagnostika ciklusa rashladnog sredstva) sistemu sa EEV (elektronski ekspanzioni ventil)
  • Klasa energetske efikasnosti*: A++ / A++

    *U skladu sa Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 811/2013 za grejanje; prosečne klimatske uslove – za oblasti primene sa niskim (35 °C) / srednjim (55 °C) temperaturama
Carsten Kuhlmann objašnjava odakle dolazi energija iz životne sredine i kako razne vrste toplotnih pumpi mogu da je iskoriste.

Integrisani spektar rešenja za Vitocal 350-G

Iskoristite prednosti usluga sa dodatom vrednošću i digitalnih usluga integrisanog spektra rešenja kompanije Viessmann.

ViShare

Smart electricity tariffs for your home. Flexible, green and 100% renewable. The electricity tariffs are set by Energy Market Solutions GmbH – the contractual partner in the ViShare Energy Community.

More about ViShare

FörderProfi

The Viessmann FörderProfi service streamlines and simplifies the entire subsidies process, from application to payment.

More about FörderProfi

ViCare app

The ViCare app provides intuitive heating control. Green for go – the user can see at a glance in the app whether their heating system is working as it should.

More about the ViCare app

ViGuide app

ViGuide is an app for trade partners. It has numerous functions for monitoring and controlling systems in both detached houses and apartment buildings and provides rapid access to Technical Service.

More about the ViGuide app

Vitoconnect

The Vitoconnect is the interface between boiler and app – the prerequisite for heating system operation via smartphone and tablet. It also provides remote system maintenance capability for contractors using the Vitoguide app.

More about the Vitoconnect

wibutler

wibutler is a manufacturer-independent smart home control centre that connects products from different manufacturers and enables their app-based control and automation.

More about wibutler

Benedikt Doll – trka počinje kod kuće

Benedikt Doll je čak i kao dete provodio mnogo vremena napolju, trenirajući za biatlon. Međutim, klimatske promene su dovele do toga da sve ređe pada sneg u regionu u kojem živi. Zato su se u 2017. godini svetski šampion u biatlonu u sprintu i njegova porodica odlučili da se fokusiraju na inovaciju i održivost kada su renovirali svoju kuću sa toplotnom pumpom i fotonaponskim sistemom, kako bi doprineli zaštiti klime.

Biatleti Benediktu Dollu je veoma važan njegov dom u Švarcvaldu.

Upravljačka jedinica Vitotronic 200 sa sposobnošću komunikacije

Viessmann koristi praktičnu upravljačku jedinicu Vitotronic 200 da bi osigurao standardizovani rad svih svojih generatora toplote. U njene brojne funkcije spadaju rad vođen menijem, integralni dijagnostički sistem, rad protočnog bojlera za vodu za grejanje i dodatni (postojeći) kotao na ulje ili gas, i naravno funkcija prirodnog i aktivnog hlađenja.

Štaviše, Vitotronic 200 je takođe sposobna da komunicira, a preko modula za komunikaciju Vitocom 300 dozvoljava i da se sistem toplotne pumpe podesi, prati i optimizuje preko interneta pomoću aplikacije Vitotrol na pametnom telefonu ili tabletu.

Vitotronic 200

Detalji o proizvodu

Nominalna snaga grejanja (kW), radna tačka A7/W35 (prema EN 14511)

Tip BW/BWS 351.B20: 20,5 kW | tip BW/BWS 351.B27: 28,7 kW | tip BW/BWS 351.B33: 32,7 kW | tip BW/BWS 351.B42: 42,3 kW

Koeficijent učinka ε (COP) A7/W35

Tip BW/BWS 351.B20: 4,8 | tip BW/BWS 351.B27: 4,9 | tip BW/BWS 351.B33: 5,0 | tip BW/BWS 351.B42: 4,8

Klasa energetske efikasnosti*

A++ / A++

* U skladu sa Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 811/2013 za grejanje, prosečne klimatske uslove – oblasti primene za niske (35 °C) / oblast primene za srednje temperature (55 °C)

Klasa energetske efikasnosti, grejanje potrošne tople vode

-

Oblast primene

Zasebne kuće, kuće za dve porodice, stambene zgrade, komercijalna preduzeća, objekti lokalnih nadležnih organa, projekti novogradnje i modernizacije

Rad

Upravljačka jedinica Vitotronic 200 sa prikazom čistog teksta i grafika; može se upravljati preko aplikacije ViCare

Grejanje potrošne tople vode

Potreban je dodatni bojler za potrošnu toplu vodu, što pruža visok nivo komfora potrošne tople vode

Dodatne karakteristike

Funkcija prirodnog hlađenja sa opcionom kutijom NC-Box; funkcija aktivnog hlađenja sa opcionom kutijom AC-Box

Poprečni presek proizvoda