Partner u blizini
Vitocal 222-G

Kompaktna, tiha i efikasna

Vitocal 222-G

Toplotna pumpa rasolina-voda

Kompaktna toplotna pumpa rasolina-voda sa zapreminom bojlera od 220 litara.

Nominalna snaga grejanja: 5,8 do 10,4 kW
Integralni bojler za potrošnu toplu vodu
Kompaktne dimenzije
Jedva se čuje

Toplotne pumpe odgovorne prema životnoj sredini – saznajte više o različitim verzijama i prednostima!

Saznajte više sada
Nominalna snaga grejanja

5,8 do 10,4 kW

Visok komfor potrošne tople vode

Od integralnog bojlera za potrošnu toplu vodu sa zapreminom od 220 litara

Kompaktne dimenzije i mali prostor za montažu

Za više prostora u zgradi

Jedva se čuje čak i kada se instalira blizu stambenog prostora

Zbog inovativnog koncepta zvučne izolacije sa maksimalnim nivoom zvučne snage od 46 dB(A) (B0/W55)

Visok nivo udobnosti u radu zahvaljujući integralnoj upravljačkoj jedinica Vitotronic

Grejanje, hlađenje, potrošna topla voda i ventilacija

Troši sopstveno generisanu struju

Zahvaljujući pripremi za optimizovanu potrošnju struje od fotonaponskih sistema

Vitoconnect za pristup internetu

Za rad preko aplikacije ViCare (dodatna oprema)

Upravljanje kompatibilnim mehaničkim jedinicama za ventilaciju

Preko integralne upravljačke jedinice Vitotronic

Niski tekući troškovi zahvaljujući optimizovanoj sezonskoj efikasnosti

Sezonski koeficijent učinka prema EN 14825: do 5,4 (oblasti primene kod hladne klime / za niske temperature)

COP: do 4,8 (B0/W35)

Koeficijent učinka prema EN 14511 (5/2018)

Kompaktna toplotna pumpa rasolina-voda Vitocal 222-G

Kompaktna, efikasna i tiha toplotna pumpa: Vitocal 222-G

Kompaktna, tiha toplotna pumpa koja zauzima malo prostora – takođe je pogodna za instalaciju blizu stambenog prostora.

Kompaktna toplotna pumpa rasolina-voda Vitocal 222-G je u potpunosti opremljena svim komponentama koje su potrebne za grejanje potrošne tople vode i centralno grejanje.

Nivoi snaga grejanja između 5,8 i 10,4 kW je čine idealnom za upotrebu u zasebnim kućama. Takođe, temperature polaznog voda do 65 °C omogućavaju korišćenje sa konvencionalnim radijatorima.

Ova toplotna pumpa je cenovno atraktivna alternativa za kompaktan uređaj iz serije 300. Poseduje krugove rashladnog sredstva sa fiksnom snagom grejanja (u tri raspona snaga) i elektronski upravljani ekspanzioni ventil, i ostvaruje COP (koeficijent učinka) do 4,8 prema EN 14511 (5/2018) kod B0/W35.

Mali prostor za montažu ove toplotne pumpe je čini posebno pogodnom tamo gde je prostor ograničen – cirkulaciona pumpa za rasolinu, pumpa za krug grejanja i 3-smerni razvodni ventil su već integrisani u kompaktnom kućištu.

Za jednostavno rukovanje i instalaciju Vitocal 222-G, moguće je da se novi modul za krug rashladnog sredstva lako ukloni iz toplotne pumpe i po potrebi transportuje odvojeno, i to zahvaljujući utičnim hidrauličnim i električnim konektorima. Zahvaljujući fleksibilnom konceptu povezivanja, toplotna pumpa se takođe može brzo adaptirati na situaciju za instalaciju na licu mesta.

Kućište kompaktnog uređaja potpuno štiti rashladni modul / hidraulični odeljak od spoljašnje okoline i, u kombinaciji sa trodimenzionalnim antivibracionim nosačima, minimizuje radnu buku. Ove toplotne pumpe su jedne od najtiših u svojoj kategoriji, jer generišu nivo zvučne snage od samo 46 dB(A) (B0/W55).

Viessmann Vitocal 222-G je toplotna pumpa sa KEYMARK sertifikatom.

Integrisani spektar rešenja za Vitocal 222-G

Iskoristite prednosti usluga sa dodatom vrednošću i digitalnih usluga integrisanog spektra rešenja kompanije Viessmann.

ViShare

Smart electricity tariffs for your home. Flexible, green and 100% renewable. The electricity tariffs are set by Energy Market Solutions GmbH (EMS) – the contractual partner in the ViShare Energy Community and a Viessmann Group subsidiary.

More about ViShare

FörderProfi

The Viessmann FörderProfi service streamlines and simplifies the entire subsidies process, from application to payment.

More about FörderProfi

ViCare app

The ViCare app provides intuitive heating control. Green for go – the user can see at a glance in the app whether their heating system is working as it should.

More about the ViCare app

ViGuide app

ViGuide is an app for trade partners. It has numerous functions for monitoring and controlling systems in both detached houses and apartment buildings and provides rapid access to Technical Service.

More about the ViGuide app

Vitoconnect

The Vitoconnect is the interface between boiler and app – the prerequisite for heating system operation via smartphone and tablet. It also provides remote system maintenance capability for contractors using the Vitoguide app.

More about the Vitoconnect

wibutler

wibutler is a manufacturer-independent smart home control centre that connects products from different manufacturers and enables their app-based control and automation.

More about wibutler

Upravljanje onlajn preko aplikacije ViCare

Kada se koristi opcioni internet interfejs Vitoconnect, toplotnom pumpom se može upravljati onlajn sa bilo kog mesta preko besplatne aplikacije ViCare na bilo kom standardnom mobilnom uređaju. Na samom uređaju, upravljačka jedinica Vitotronic 200 sa prikazom čistog teksta i grafika omogućava intuitivan rad koji je vođen menijem.

Vitotronic 200

Mogućnosti za subvencije

[ŠABLON]

Unesite informacije na temu „Subvencije” ovde, ako su relevantne i raspoložive.

Detalji o proizvodu

Nominalna snaga grejanja (kW), prema EN 14511, B0/W35, rašireno 5 K

Tip BWT 221.B06: 5,8 kW | tip BWT 221.B08: 7,5 kW | tip BWT 221.B10: 10,4 kW

Koeficijent učinka ε (COP) B0/W35

Tip BWT 221.B06: 4,6 | tip BWT 221.B08: 4,6 | tip BWT 221.B10: 4,8

Klasa energetske efikasnosti*

A++ / A++

* U skladu sa Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 811/2013 za grejanje, prosečne klimatske uslove – oblasti primene za niske (35 °C) / oblast primene za srednje temperature (55 °C)

Klasa energetske efikasnosti, grejanje potrošne tople vode

A+

Oblast primene

Zasebne kuće, novogradnja

Rad

Upravljačka jedinica Vitotronic 200 sa prikazom čistog teksta i grafika; može se upravljati preko aplikacije ViCare

Grejanje potrošne tople vode

Integralni bojler za potrošnu toplu vodu od 220 litara

Dodatne karakteristike

Posebno je tiha, zato je takođe pogodna za instalaciju blizu stambenog prostora

Poprečni presek proizvoda