Hidraulično izjednačavanje grejanja

Neutralna istraživanja pokazuju da hidraulično izjednačavanje grejanja povećava energetsku efikasnost do 15 procenata. Osim toga, hidraulično izjednačavanje je propisano Direktivom o grejnim instalacijama DIN 4701.

Viessmann Vitoflow Vam pruža mogućnost da automatski, odnosno veoma jednostavno i pouzdano sprovedete ovu važnu meru uštede energije u veoma kratkom periodu.

Pregled prednosti

  • Optimizacija cele instalacije grejanja
  • Smanjenje potrošnje energije do 15 procenata, odnosno 300 evra godišnje
  • Veći komfor grejanja
  • Smanjen šum
  • Subvencije KfW-a za procese sa TÜV sertifikatom
Hidraulično izjednačavanje

Zašto je potrebno hidraulično izjednačavanje?

Hidraulično izjednačavanje je potrebno da bi se sva grejna tela jedne instalacije adekvatno snabdevala toplotom koja je neophodna za određeni prostor. Zbog toga je neophodno da dobro budu usklađene struje vode za grejanje mrežom cevovoda do grejnih tela, transportni učinak pumpe i podešavanje proizvođača toplote. Zahvaljujući tome, prostorija neće biti previše ili premalo zagrejana i upotrebljena energija će biti efikasno iskorišćena.

[1] Sa automatskim hidrauličnim izjednačavanjem Vitoflow
[2]
 Bez automatskog hidrauličnog izjednačavanja

Hidraulično izjednačavanje donosi do 300 evra uštede godišnje

Bez dodatne montaže i materijala, samo ispravnim podešavanjem kruga grejanja i proizvođača toplote postiže se povećanje efikasnosti, koje se isplati već u prvoj godini.

Primer

Instalacija grejanja sa upotrebom toplote  25000 kWh/a = 2500 m³ gasa/a ili 2500 litara ulja/a

Ušteda hidrauličnog izjednačavanja:

do 325 m³ gasa/a odgovara uštedi troškova energije od oko 300 evra


Vaš Viessmann stručni partner će Vas rado detaljno posavetovati.

Automatsko hidraulično izjednačavanje

Automatsko hidraulično izjednačavanje sa Vitoflow

Automatsko hidraulično izjednačavanje sa Vitoflow vrši se elektronski direktno na instalaciji.Svejedno da li je zidni uređaj, stabilni kotao ili mikrokogeneracioni modul, da li je mešani ili nije mešani krug grejanja – postupak merenja sa TÜV sertifikatom može da se primenjuje u svim zgradama. Može se priključiti do 24 grejnih tela po jednom krugu grejanja.

Najviše kod modernizacije grejanja hidraulično izjednačavanje sa  Vitoflow može da pokaže svoje prednosti naspram dosadašnjeg manuelnog načina rada sa delimično kompleksnim proračunima. Za Vitoflow nisu potrebni podaci o dužini i prečniku, kao i o protoku cevovoda koji se ne vidi. Svi neophodni podaci se dobijaju automatski merenjem.

TÜV sertifikovani proces

TÜV sertifikovani proces kao dokaz za dobijanje subvencija

Po završetku TÜV sertifikovanog procesa zapisuju se podešavanja za svaki ventil pomoću  Vitosoft 300. Zahvaljujući tome korisnik ima dokaz prilikom podnošenja zahteva za subvenciju kod KfW-a.


Da biste pogledali video, kliknite na dugme za reprodukciju. Napominjemo da se reprodukcijom videa, podaci prenose na YouTube. Za detalje molimo da pogledajte našu Politiku privatnosti.

Hydraulischer Abgleich - Technischer Hintergrund