Maksimalan komfor upravljanja Vitotrol aplikacijom i pametnim telefonom

Pomoću Vitotrol aplikacije i pametnog telefona upravljanje Viessmann instalacijom za grejanje je kao dečija igra. Intuitivno i udobno upravljanje je moguće putem interneta u svakom trenutku sa svakog mesta. Vitotrol aplikacija je dostupna za mobilne uređaje koji imaju iOS ili Android operativni sistem.

Pregled prednosti

 • Komforno upravljanje aplikacijom, nezavisno od mesta i vremena
 • Idealno za sve stambene zgrade i stanove
 • Može se koristiti kod svih Viessmann stabilnih kotlova, zidnih uređaja, toplotnih pumpi i kotlova na drvo Vitoligno 300-P
 • Siguran prenos podataka preko HTTPS i SSL protokola
 • Povoljan za nabavku i upotrebu
 • Sve smetnje se prikazuju jasnim tekstualnim prikazom

Korisnik u svakom trenutku dobija sve važne informacije o statusu instalacije. Vitotrol aplikacija pruža maksimalan komfor upravljanja centralom grejanja. Sva odstupanja od normalnog rada se odmah prijavljuju, tako da korisnik ima dodatnu kontrolu nad instalacijom.

Da bi moglo da se upravlja aplikacijom, kotao mora da ima regulaciju Vitotronic 200, što je slučaj kod većine zidnih uređaja, malih i srednjih kotlova, toplotnih pumpi i kotlova novije generacije.

Vitotrol_App_Geraete_654.png

Pristup mnogim funkcijama

Vitotrol aplikacija upravlja raspodelom toplote sa do tri kruga grejanja i pripremom tople vode. Korisnik ima pristup brojnim funkcijama Vitotronic regulacije:

 • Izbor programa rada
 • Određivanje sobne temperature i temperature pitke vode
 • Program rada za vreme godišnjih odmora
 • Programi za grejanje prostorije, pitke vode i cirkulaciju
 • Prikaz parametara rada, uključujući sve važne temperature
 • Prikaz podataka efikasnosti, uključujući solarni prinos i sate rada

Prednosti za servis i održavanje

Kombinacija Vitocom 100 (tip LAN1) i Vitotrol aplikacije nudi i Viessmann stručnim partnerima mogućnost da nadziru instalaciju svojih klijenata i da odmah reaguju kod nepravilnosti. U tom slučaju kotao šalje odgovarajuću poruku direktno na telefon stručnog partnera.

Pogodnost komfora i sigurnosti

TeleControl sistem Vitotrol aplikacija i Vitocom 100 (tip LAN1) je napravljen za sve instalacije grejanja za privatne potrebe i omogućava sigurnost i komfor: neprekidno ima pod kontrolom aktuelno stanje.

Siguran prenos podataka

Da bi se drugim licima sprečio pristup regulaciji instalacije grejanja, prenos podataka se vrši preko HTTPS protokola i SSL zaštite.

Demo-modus aplikacije

Ukoliko korisnik želi, može i nezavisno od upravljanja instalacijom da preuzme Vitotrol aplikaciju. Na simuliranoj Viessmann instalaciji mogu se testirati mnoge funkcije.

Vitocom_100_Typ_LAN1.png

Vitocom 100 povezuje

Spoj između instalacije grejanja i interneta je komunikacioni modul Vitocom 100 (tip LAN1). Da bi se sprečila zloupotreba podataka, Vitocom koristi visoke sigurnosne standarde. Modul omogućava kontakt sa Viessmann Vitodata serverom, preko koga Vitotrol aplikacija može da pristupi regulaciji centrale grejanja.


Vitotrol_App_Systemkonfiguration.jpg

Konfiguracija sistema za upravljanje instalacijom pomoću Vitotrola aplikacije.

Mobilni uređaji (1–4) zahtevaju WLAN ili bežičnu vezu.

[1] Vitotrol aplikacija
[2] iPod Touch
[3] Pametni telefon (iOS ili Android)
[4] Tablet-PC (iOS ili Android)
[5] Internet i Vitodata server
[6] DSL ruter
[7] Vitocom 100 (tip LAN1)
[8] Kotao za grejanje