Partner u blizini
Vitoconnect

Interfejs za komunikaciju

Ovde možete pronaći sve važne informacije o interfejsu za komunikaciju Vitoconnect, koji se koristi za daljinsko praćenje i daljinsko upravljanje Viessmann sistemima grejanja.

Interfejs između kotla i aplikacija
Upravljanje sistemom grejanja pomoću aplikacije ViCare
Daljinsko održavanje sistema grejanja pomoću aplikacije ViGuide
Sveobuhvatan sigurnosni koncept
Upravljajte svojim sistemom grejanja preko pametnog telefona ili tableta

Vitoconnect je interfejs ka aplikaciji ViCare

Daljinsko održavanje sistema

Od strane Vašeg instalatera preko aplikacije Vitoguide

Sveobuhvatan sigurnosni koncept

Koji je prošao VDE Smart Home test informacione bezbednosti

Modul za komunikaciju Vitoconnect

Vitoconnect je interfejs između kotla i aplikacije. Potreban je za upravljanje sistemom grejanja sa pametnog telefon ili tableta i za daljinsko održavanje sistema od strane instalatera preko aplikacije Vitoguide. Vitoconnect se povezuje direktno na upravljačku jedinicu Vitotronic Vašeg Viessmann sistema grejanja ili preko kabla na upravljačku jedinicu Ecotronic kotlova na drva.

Vitoconnect koristi sveobuhvatni sigurnosni koncept koji je uspešno prošao VDE Smart Home test informacione bezbednosti. Saznajte ovde šta je uključeno u modulu Vitoconnect, kako se instalira i pušta u rad kutija, šta treba da imate na umu... i još više.

Informacije o proizvodu

Sledeće komponente su uključene kao standard kod svakog modula Vitoconnect:

 • Zidni modul za komunikaciju za povezivanje na širokopojasni ruter
 • Kabl za napajanje sa adapterom za napajanje (dugačak 1,5 m)
 • Kabl za povezivanje sa Optolink priključkom za modul za komunikaciju / upravljačku jedinicu kotla (dugačak 3 m)

Komunikacija

 • Sa upravljačkom jedinicom kotla preko interfejsa Optolink
 • Sa DSL ruterom preko WiFi mreže

Priključci

 • Adapter za napajanje (230 V / 50 Hz)
 • Kabl za povezivanje sa modulom za komunikaciju / Optolink priključkom
 • WiFi komunikacija za povezivanje sa internetom

Svi Viessmann generatori toplote sa upravljačkom jedinicom Vitotronic, koja uključuje interfejs Optolink, mogu se povezati na Vitoconnect. Pogledajte listu kompatibilnih modela:

Upravljačke jedinice za zidne ili kombinovane akumulacione kotlove

 • Vitotronic 200, tipovi HO1, HO1A, HO1B, HO1D, HO2B, HO2C
 • Vitotronic 200 RF, tipovi HO1C, HO1E

Upravljačke jedinice za podne kotlove

 • Vitotronic 200, tipovi KO1B, KO2B, KW6, KW6A, KW6B, KW1, KW2, KW4, KW5
 • Vitotronic 300, tip KW3

Upravljačke jedinice za toplotne pumpe i hibridne uređaje

 • Vitotronic 200, tipovi WO1A, WO1B i WO1C

Upravljačke jedinice za kotlove na čvrsta goriva

 • Vitoligno 200-S sa Ecotronic (od verzije softvera 2.03)
 • Vitoligno 250-S sa Ecotronic (od verzije softvera 2.00)
 • Vitoligno 300-C sa Ecotronic (od verzije softvera 2.12)
 • Vitoligno 300-P sa Vitotronic 200 FO1
 • Vitoligno 300-S sa Ecotronic (od verzije softvera 2.04)

Vitoconnect OT2 je kompatibilan sa svim novim Viessmann grejnim uređajima sa interfejsom OpenTherm, koji su proizvedeni posle oktobra 2017. godine i nemaju instaliranu nadogradnju za OpenTherm. To su:

 • Vitodens 1xx-W (WB1B, WB1C, B1HA, B1KA, B1LA, B1LB, B1HC, B1KC, B1LD)
 • Vitodens 050-W (BPJC, BPJD)

Uputstva

Kao što je prethodno opisano, Vitoconnect je interfejs između sistema grejanja – naročito upravljačke jedinice – i aplikacije za upravljanje istim (na primer ViCare). Da bi se osiguravao rad bez poteškoća, mora se instalirati i pustiti u rad Vitoconnect. Za to pratite korake u nastavku.

Montirajte Vitoconnect na zid. Osigurajte da mesto instalacije bude suvo i zaštićeno od mraza. Takođe obezbedite WiFi signal sa dovoljnim dometom. Zatim uspostavite veze. Postoje dva priključka na donjoj strani modula Vitoconnect za električno povezivanje i povezivanje na upravljačku jedinicu: micro USB priključak za napajanje preko adaptera za napajanje kao i za kabl za povezivanje sa Optolink/USB. Upravljačka jedinica sistema grejanja takođe ima Optolink/USB priključak.

Registracija korisnika preko aplikacije ViCare i konfiguracija modula Vitoconnect

Sledeći i centralni korak je registracija korisnika, jer se Vitoconnect može pustiti u rad samo sa važećim korisničkim nalogom. Za aplikaciju ViCare, uradite to na sledeći način:

 1. Preuzmite aplikaciju ViCare.
 2. Dodirnite „Create new account” (kreiraj novi nalog) da biste kreirali svoj korisnički nalog.
 3. Skenirajte QR kod na Vašem generatoru toplote ili računu.
 4. Ako kod nije dostupan, unesite podatke o proizvodnji i ID i registrujte se.
 5. Na Android uređajima, veza sa „Vitoconnect” WiFi se sada uspostavlja automatski.
 6. Ako koristite iOS: zatvorite aplikaciju i idite na postavke uređaja. Zatim ručno uspostavite vezu sa „Vitoconnect” WiFi i unesite WPA2 šifru sa nalepnice na uređaju. Sada se vratite na aplikaciju.
 7. Za kraj, pratite uputstva u aplikaciji da biste podesili kućnu mrežu, unesite svoju lokaciju lične podatke, i prihvatite Politiku privatnosti i Uslove korišćenja.

Vitoconnect i aplikacija ViCare su sada podešeni i spremni za korišćenje. To takođe signaliziraju dve gornje zelene LED sijalice na modulu Vitoconnect.

Takođe, imate mogućnost da registrujete samo svoj novi sistem. U tom slučaju ćemo produžiti pripadajuću garanciju i potvrditi to sertifikatom za sistem. Sertifikat takođe sadrži sve podatke za Vaš sistem. Ako ste već uspostavili vezu sa aplikacijom ViCare, možete koristiti informacije koje su date tamo.

Ceo spektar funkcija modula Vitoconnect je raspoloživ samo ako su i sam modul Vitoconnect i upravljačka jedinica pravilno povezani i konfigurisani. Štaviše, mora biti dostupna stalna veza sa internetom preko WiFi rutera. U suprotnom, kontrolni uređaj za grejanje ne može da šalje podatke aplikaciji. Na kraju, ali ne i najmanje važno, uslov je da je podešen korisnički nalog. On povezuje Vitoconnect na nalog sistema (u aplikaciji).

Opšte informacije o puštanju u rad:

 • Pre puštanja u rad, proverite sistemske zahteve za komunikaciju preko lokalne IP adrese / WiFi mreže.
 • Za rad modula Vitoconnect, mora biti dostupna veza sa internetom sa pretplatom za podatke (bez ograničenja po pitanju vremena i obima). WiFi signal mora biti dovoljno jak i može se po potrebi pojačati repetitorom.
 • Da bi poruke mogle zasigurno da se i dalje šalju ako dođe do nestanka struje, preporučujemo da Vitoconnect i WiFi ruter priključite na napajanje preko neprekidnog napajanja (UPS).
 • WiFi ruter treba da bude zaštićen dovoljno jakom WPA2 šifrom, jer se preko veze šalju osetljivi podaci.
 • Vitoconnect treba da bude instaliran na udaljenosti od najmanje 0,3 metra od generatora toplote.

Podešavanja Firewall-a:

 • Port 443 (HTTPS) i port 123 (NTP) moraju biti otvoreni.
 • MAC adresa je odštampana na nalepnici na uređaju.

Poruke o potencijalnim greškama

Vitoconnect ima tri LED lampice, koje signaliziraju status veze sa generatorom toplote i Viessmann serverom i pružaju informacije o sistemskim funkcijama. Osnovni princip je relativno jednostavan i zasnovan je na sistemu semafora.

U sledećem pregledu (strane 23−25) su prikazani spisak mogućih grešaka i načini za njihovo otklanjanje: