Partner u blizini
Vitoconnect 100, tip OPTO1

Interfejs za komunikaciju

Interfejs za komunikaciju za daljinsko praćenje i upravljanje sistemom grejanja

Interfejs između kotla i aplikacija
Za upravljačke jedinice Vitotronic sa interfejsom Optolink
Rad i daljinsko održavanje preko aplikacije
Sveobuhvatan sigurnosni koncept


Modul za komunikaciju Vitocom 100 (tip OPTO1)

Vitoconnect 100 je interfejs između kotla i aplikacije za upravljanje sistemom grejanja i daljinsko održavanje preko aplikacije ViGuide. Povezuje se direktno na upravljačku jedinicu Vitotronic preko kabla.

Vitoconnect 100 koristi sveobuhvatni sigurnosni koncept koji je uspešno prošao VDE Smart Home test informacione bezbednosti.

 • WiFi modul za povezivanje na DSL ruter, za montažu na zid
 • Kabl za napajanje sa adapterom za napajanje (dugačak 1 m)
 • Kabl za povezivanje sa Optolink priključkom / WiFi modulom / upravljačkom jedinicom kotla (dugačak 3 m)
 • Sa upravljačkom jedinicom kotla preko interfejsa Optolink
 • Sa DSL ruterom preko WiFi mreže
 • Adapter za napajanje (230 V / 50 Hz)
 • Kabl za povezivanje sa WiFi modulom / Optolink priključkom
 • WiFi komunikacija za povezivanje sa internetom

Upravljačke jedinice za zidne ili kombinovane akumulacione kotlove

 • Vitotronic 200, tipovi HO1, HO1A, HO1B, HO1D, HO2B, HO2C
 • Vitotronic 200 RF, tipovi HO1C, HO1E

Upravljačke jedinice za podne kotlove

 • Vitotronic 200, tipovi KO1B, KO2B, KW6, KW6A, KW6B, KW1, KW2, KW4, KW5
 • Vitotronic 300, tip KW3

Upravljačke jedinice za toplotne pumpe i hibridne uređaje

 • Vitotronic 200, tipovi WO1A, WO1B i WO1C

Upravljačke jedinice za kotlove na čvrsta goriva

 • Vitoligno 300-C sa Ecotronic i verzijom softvera 2.12 ili novije
 • Vitoligno 200-S sa Ecotronic i verzijom softvera 2.04 ili novije
 • Vitoligno 250-S sa Ecotronic i verzijom softvera 2.00 ili novije
 • Vitoligno 300-P sa Vitotronic 200 FO1
 • Vitoligno 300-S
 • Port 443 (HTTPS) i port 123 (NTP) moraju biti otvoreni
 • MAC adresa je odštampana na nalepnici na uređaju
 • Pre puštanja u rad, proverite sistemske zahteve za komunikaciju preko lokalne IP adrese / WiFi mreže.
 • Za rad modula Vitoconnect 100, mora biti dostupna veza sa internetom sa pretplatom za podatke (bez ograničenja po pitanju vremena i obima).

Izvorni kodovi za komponente otvorenog koda

Verzija 1.2.2

 • Poboljšanje povezivanja sa pojedinim Vitocal uređajima
 • Ako se unese pogrešna šifra nakon što je promenjena šifra za WiFi mrežu, Vitoconnect ponovo otvara pristupnu tačku posle 30 sekundi da bi dozvolila ponovni unos šifre

Verzija 1.2.4

 • Opšta poboljšanja

Verzija 1.3.1

 • Ispravke grešaka

Verzija 1.3.3

 • Ispravka za WPA2 KRACK WiFi napade

Verzija 1.4.0

 • Opšta poboljšanja

Verzija 2.6.0

 • Ažuriranje za novi back-end

Vitoconnect OT

Ako Vaš generator toplote nema interfejs Optolink (zaokružen crvenom bojom na ilustraciji) i podržava OpenTherm standard, biće Vam potreban Vitoconnect OT.