Vitomax 300-LW M82A - za vrelu vodu do 120 °C


Pregled prednosti

  • Sagorevanje siromašno štetnim materijama sa niskim emisijama azotnih oksida
  • Siguran odvod toplote; jednostavna hidraulična povezanost
  • Mali gubici zračenjem usled optimalne toplotne izolacije
  • Elektrokomandni orman Vitocontrol omogućava upravljanje svim uređajima za regulaciju i upravljanje kotlom
  • Odobrenje prema evropskim Smernicama za uređaje pod pritiskom 97/23/EG


Vrelovodni kotao u Low-NOx izvedbi

Vitomax 300-HW M82A je niskopritisni proizvođač vrele vode za temperature polaznog voda do 120 °C. Radni pritisak je od 6, 10 i 16 bara. Toplotni kapacitet je između 2,1 i 6 MW.

Tropromajni kotao (Low-NOx modeli) odlikuje se sagorevanjem siromašno štetnim materijama i malim emisijama NOx. U pogonu na gas ima NOx emisije ispod 70mg/Nm³, u pogonu na ulje ispod 150 mg/Nm³.

Nezavisno od vrste goriva pruža učinak od 2,1 do 6,0 MW bez smanjenja kapaciteta.

Široki vodeni “zidovi” (prostor) i veliki sadržaj vode obezbeđuju dobru sopstvenu cirkulaciju.

Nisu potrebne dodatne pumpe, što značajno pojednostavljuje hidrauličkno povezivanje.

Niski otpor na strani dimnih gasova usled optimalnog oblikovanja grejnih površina i dimnih cevi.


Vreme je novac

To naročito važi u industriji i privredi, gde često nove centrale moraju da budu spremne za rad u veoma kratkom roku, da bi shodno rokovima mogle da isporučuju toplotu za proizvodnju.

Konfekcijski napravljena oprema za rad do 110°C i 120°C sigurnosne temperature smanjuje troškove i planiranje.

Zahvaljujući prolazu gorionika koji se rashlađuje vodom nema procesa sušenja obloge, što znatno smanjuje vreme puštanja u rad.

Kontakt osoba

Vaš nadležni pogonski inženjer i inženjer planiranja će Vas rado informisati i posavetovati.

No Results found.