Vitomax 300-HW M92A - za dozvoljene temperature polaznog voda do 150°C


Pregled prednosti

  • Sagorevanje siromašno štetnim materijama sa niskim emisijama azotnih oksida
  • Siguran odvod toplote; jednostavna hidraulična povezanost
  • Mali gubici zračenjem usled optimalne toplotne izolacije
  • Elektrokomandni orman Vitocontrol omogućava upravljanje svim uređajima za regulaciju i upravljanje kotlom
  • Odobrenje prema evropskim Smernicama za uređaje pod pritiskom 97/23/EG


Rad sa niskim vrednostima emisija dosta ispod graničnih vrednosti

Vitomax 300-HW je visokopritisni proizvođač vrele vode na ulje/gas za temperature polaznog voda do 150 °C. Radni pritisak je od 6 do 16 bara. Toplotni kapacitet je između 2,1 i 6 MW.

Optimalno postavljanje plamene cevi dozvoljava rad sa malim vrednostima emisija pri punom kapacitetu i dugom radu. Tropromajni kotao (Low-NOx izvedba) u pogonu na gas ima NOx emisije ispod 70mg/Nm³, u pogonu na ulje ispod 150 mg/Nm³.

Za Vitomax nije potreban minimalni zapreminski protok vode za grejanje:
široki vodeni “zidovi” (prostor) i veliki sadržaj vode obezbeđuju dobru sopstvenu cirkulaciju.

Nisu potrebne dodatne pumpe, što znatno pojednostavljuje hidrauličko povezivanje.


Konstrukcija pogodna za održavanje

Kao i svi Vitomax kotlovi i model Vitomax 300-HW raspolaže brojnim otvorima za nadzor i reviziju. Zbog toga Vitomax proizvođači toplote imaju sve preduslove za veoma duge intervale provere.

Vrata kotla koja se lako otvaraju olakšavaju održavanje i čišćenje. Komponente kao što su armature za gas ili gorionik ne moraju da se demontiraju, što doprinosi nižim troškovima rada.

Zahvaljujući prolazu gorionika koji se rashlađuje vodom nema procesa sušenja obloge, što znatno smanjuje vreme puštanja u rad.

Slični proizvodi