Internet interfejs Vitoconnect OT2

Vitoconnect OT2 za OpenTherm je interfejs između kotla i aplikacije za upravljanje sistemom grejanja kao njegovo daljinsko održavanje preko Vitoguide-a. Povezuje se direktno putem kabla na kontrolnu jedinicu Vitotronic.

U Vitoconnect-u OT2 implementiran je sveobuhvatni sigurnosni koncept koji je uspešno prošao CE proveru.

Povezivanje

● WLAN-modul za povezivanje sa DSL-ruterom, za montažu na zid
● Kabl za napajanje sa priključnim napajanjem (dug 1,5 m)
● Priključni kabl sa OpenTherm -priključkom WLAN modul / podešavanje bojlera (dug 3 m)

Komunikacija

● Preko interfejsa Opentherm sa kontrolom kola kotla
● Preko WLAN sa DSL-ruterom

Priključci

● Mrežni priključak za napajanje (230 V / 50 Hz)
● Priključni kabl WLAN-Modul/ OpenTherm -priključak
● WLAN komunikacija za povezivanje sa internetom

Napomena!

● Pre puštanja u pogon proverite sistemske pretpostavke za komunikaciju preko lokalnih IP-mreža / WLAN.
● Za rad Vitoconnect-a OT2 potrebna je slobodna internet veza (paušalni iznos, neograničen u pogledu vremena i obima).


Podržano podešavanje

Vitoconnect OT2 je kompatibilan sa svim novim Viessmann grejnim uređajima sa OpenTherm interfejsom, koji su proizvedeni nakon oktobra 2017. godine i dodatno na narednim modelima:

●  Vitodens 1xx-W (WB1B, WB1C, B1HA, B1KA, B1LA, B1LB, B1HC, B1KC, B1LD)
●  Vitodens 050-W (BPJC, BPJD)


Uputstva

Podešavanje zaštitnog zida

●  Port 443 (HTTPS) i Port 123 (NTP) moraju da budu otvorene
●  MAC adresa se štampa na etiketi uređaja


optolink.jpg

Vitoconnect OPTO

Ukoliko Vaš generator grejanja ima interfejs OPTOLINK (na slici zaokružen crvenom bojom), biće Vam potreban Vitoconnect OPTO.