Internet interfejs Vitoconnect 100 (Tip OPTO1)

Vitoconnect 100 je interfejs između kotla/toplotne pumpe i aplikacije za upravljanje sistemom za grejanje njegovim daljinskim održavanjem preko Vitoguide-a. Povezuje se direktno putem kabla na kontrolnu jedinicu Vitotronic.

U Vitoconnect-u 100 implementiran je sveobuhvatni sigurnosni koncept koji je uspešno prošao proveru za informatičku sigurnost za Smart Home.

Povezivanje

● WLAN-modul za povezivanje sa DSL-ruterom, za montažu na zid
● Kabl za napajanje sa priključnim napajanjem (dug 1 m)
● Priključni kabl sa Optolink-priključkom WLAN modul / podešavanje kotla (dug 3 m)

Komunikacija

● Preko interfejsa optolink sa kontrolom kruga kotla
● Preko WLAN sa DSL-ruterom

Priključci

● Mrežni priključak za napajanje (230 V / 50 Hz)
● Priključni kabl WLAN-Modul/Optolink-priključak
● WLAN komunikacija za povezivanje sa internetom

Napomena!

● Pre puštanja u pogon proverite sistemske pretpostavke za komunikaciju preko lokalnih IP-mreža / WLAN.
● Za rad Vitoconnect 100 potrebna je slobodna internet veza (paušalni iznos, neograničen u pogledu vremena i obima).


Podržani uređaji

Viessmann generator toplote (kotlovi i toplotne pumpe) sa Vitotronic regulacijom sa Optolink interfejsom


Podržani kontroleri za zidne i kompaktne jedinice

● Vitotronic 200, Tip HO1, HO1A, HO1B, HO1D, HO2B
● Vitotronic 200 RF, Tip HO1C, HO1E

Podržani kontroleri za stabilne kotlove
● Vitotronic 200, Tip KO1B, KO2B, KW6, KW6A KW6B, KW1, KW2, KW4, KW5
● Vitotronic 300, Tip KW3

Podržani kontroleri za toplotne pumpe i hibridne uređaje
● Vitotronic 200, Tip WO1A, WO1B, WO1C

Podržani kontroleri za kotlove na čvrsta goriva
● Vitoligno 300-C sa elektronikom i softverom statusa od 2.12
● Vitoligno 200-S sa elektronikom i softverom statusa od 2.04
● Vitoligno 300-P sa Vitotronic 200 FO1
● Vitoligno 250-S
● Vitoligno 300-S


Uputstva

Podešavanja zaštitnog zida

●  Port 443 (HTTPS) i Port 123 (NTP) moraju da budu otvorene
●  MAC adresa se štampa na etiketi uređaja