Maksimalna lakoća korišćenja pomoću aplikacije Vitotrol i pametnog telefona

Sa aplikacijom Vitotrol i pametnim telefonom korišćenje Viessmann sistema za grejanje predstavlja dečiju igru. Upravljanje preko interneta je intuitivno i lako, i moguće je sa svakog mesta. Aplikacija Vitotrol dostupna je za mobilne uređaje sa operativnim sistemom iOS ili Android.

Prednosti na prvi pogled

 • Udobno upravljanje preko aplikacije, nezavisno od vremena i lokacije
 • Idealno za sve privatne zgrade i stanove
 • Idealno za sve stabilne Viessmann kotlove, zidne uređaje, toplotne pumpe i kotlove za drva Vitoligno 300-P
 • Obezbedite prenos podataka preko HTTPS protokola i SSL enkripcije
 • Atraktivna cena za kupovinu i upotrebu
 • Sve poruke o greškama iskazane razumljivim tekstom

Korisnik u svakom trenutku dobija sve važne informacije o statusu postrojenja. Aplikacija Vitotrol prilikom upravljanja sistemom grejanja nudi maksimalan komfor. Odstupanja od normalnog radnog statusa odmah se prijavljuju. Ovo korisniku omogućava dodatnu kontrolu nad sistemom grejanja.

Za rad sa aplikacijom grejni kotao mora biti opremljen regulacijom Vitotronic 200. Ovo je slučaj sa većinom zidnih uređaja, malih i srednjih kotlova, toplotnih pumpi i kotlova na drvo.

Vitotrol_App_Geraete_654.png

Direktan pristup za većinu funkcija

Aplikacija Vitotrol kontroliše distribuciju toplote sa do tri kruga grejanja i obezbeđivanje tople vode. Korisnik ima pristup brojnim funkcijama regulacije Vitotronic:

 • Izbor operativnog programa
 • Programiranje željene temperature prostorije i tople sanitarne vode
 • Izbor programa "odmor"
 • Programiranje vremena zagrevanja prostora, tople sanitarne vode i recirkulaciju
 • Prikaz parametara rada, uključujući sve važne temperature
 • Prikaz podataka o efikasnosti, uključujući solarni doprinos i vreme rada.

Prednosti servisa i održavanja

Kombinacija Vitocom 100 (Tip LAN1) i aplikacije Vitotrol i Viessmann specijalizovanom partneru nudi mogućnost da kontroliše sistem grejanja svog klijenta i da odmah reaguje u slučaju smetnje. U tom slučaju kotao šalje odgovarajuću poruku direktno na pametni telefon specijalizovanog servisnog partnera.

Plus za komfor i održavanje

Aplikacija TeleControl System Vitotrol i Vitocom 100 (Tip LAN1) dizajnirana je za sve sisteme grejanja u privatnim kućama i donosi veliku prednost u pogledu sigurnosti i udobnosti: ona 24 sata dnevno kontroliše aktuelno stanje grejne centrale.

Kodirani prenos podataka

Kako bi se sprečio pristup trećih lica kontrolnoj jedinici sistema grejanja, obezbeđen je prenos podataka preko HTTPS-protokola i SSL-kodiranja.

Aplikacija u demo modu

Ukoliko ste zainteresovani, aplikacija Vitotrol može da se preuzme i nezavisno od regulacije uređaja. Na osnovu simuliranog Viessmann sistema grejanja moguće je testirati opsežne funkcije u demo modu.

Vitocom_100_Typ_LAN1.png

Vitocom 100 stvaranje veze

Interfejs između sistema grejanja i interneta je komunikacioni modul Vitocom 100 (Tip LAN1). Da bi sprečio zloupotrebu podataka, Vitocom koristi visoke bezbednosne standarde. Modul uspostavlja kontakt sa Viessmann Vitodata serverom, koji aplikaciji Vitotrol može da omogući pristup sistemu grejanja.


Vitotrol_App_Systemkonfiguration.jpg

Konfiguracija sistema za upravljanje sistemom grejanja preko Vitotrol App.

Za mobilne uređaje (1–4) potreban je WLAN ili veza mobilne telefonije.

[1] Vitotrol App
[2] iPod Touch
[3] Smartphone (iOS ili Android)
[4] Tablet-PC (iOS ili Android)
[5] Internet i Vitodata Server
[6] DSL Ruter
[7] Vitocom 100 (Tip LAN1)
[8] Grejni kotao