Toplotne pumpe - jednostavan princip, dobar učinak

Način rada toplotne pumpe može se uporediti sa frižiderom - samo obrnuto.

Kod frižidera se toplota iznutra odvodi napolje. Toplotna pumpa funkcioniše obrnuto. Toplota iz vazduha ili zemlje se preko sistema grejanja dovodi u stambeni prostor. Da bi se povećala temeperatura, komprimuje se para rashladnog medijuma, kako bi temperatura bila dovoljno visoka za grejanje i zagrevanje potrošne vode. Vitocal 350-G postiže temperaturu do 72 °C, Vitocal 300-A i Vitocal 350-A do 65 °C. Zbog toga su toplotne pumpe pogodne i za modernizaciju, gde se zagrevanje prostora vrši pomoću radijatora i potrebne su više polazne temperature.

Toplotna pumpa - visoka efikasnost Scroll kompresorom

Visoka učinkovitost Scroll-kompresorom

Presudno za efikasnost toplotne pumpe je proces kompresije. Viessmann za to koristi Compliant-Scroll kompresor. On se odlikuje tihim i veoma dugim radom, skoro bez vibracija i bez potrebe za održavanjem.

Za proizvodnju toplote se oduzima toplota iz, na primer, okolnog vazduha i njome se komprimuje rashladno sredstvo koje isparava pri niskim temperaturama. Gas koji se pri tom oslobodi se komprimuje Scroll-kompresorom i na taj način se zagreva. Zagrejani gas predaje toplotu u kondenzatoru vodi za grejanje ili za pripremu tople vode i ponovo prelazi u tečno stanje. Na kraju se rashladni medijum koji je još pod pritiskom rasterećuje u ekspanzionom ventilu i kružni proces se ponavlja.


Toplotna pumpa za korišćenje toplote iz zemlje (kolektor)

Toplota iz zemlje (kolektor)

[1] Vitocal toplotna pumpa
[2] Bojler tople vode
[3] Akumulacioni bojler za toplu vodu

Toplotna pumpa za korišćenje toplote iz zemlje (sonda)

Toplota iz zemlje (sonda)

[1] Vitocal toplotna pumpa
[2] Bojler tople vode
[3] Akumulacioni bojler za toplu vodu

Toplotna pumpa za korišćenje toplote iz zemlje, vazduha i od sunca (rezervoar leda)

Toplota iz zemlje, vazduha i od sunca (rezervoar leda)

[1] Vitocal toplotna pumpa
[2] Rezervoar leda
[3] Solarni/vazdušni apsorber

Toplotna pumpa za korišćenje toplote iz vazduha

Toplota iz vazduha

[1] Vitocal toplotna pumpa
[2] Bojler tople vode
[3] Akumulacioni bojler za toplu vodu

Toplotna pumpa za korišćenje toplote iz vode

Toplota iz vode

[1] Vitocal toplotna pumpa
[2] Bojler tople vode
[3] Akumulacioni bojler za toplu vodu

Godišnji radni broj kao parametar

Koeficijent učinka COP (COP = Coefficient of Performance) je odnos predaje toplote i preuzete električne energije. Godišnji radni broj je prosek svih ostvarenih COP-ova tokom jedne godine.

Koeficijent učinka služi za poređenje toplotnih pumpi u pogledu učinkovitosti, međutim COP vredi samo u određenoj pogonskoj tački pod definisanim temperaturnim uslovima.

Za projektovanje jedne instalacije mora se uzeti u obzir kompletan godišnji rad. Zato se u obzir uzima količina toplote koja je predana tokom godine u odnosu na potrošenu električnu energiju kompletne instalacije sa toplotnom pumpom. To obuhvata i udeo potrošnje struje pumpi, regulacije itd. Rezultat se prikazuje kao godišnji radni broj.

Jednostavno objašnjeno: način rada toplotne pumpe

Toplotna pumpa - jednostavno objašnjeno

Naš stručnjak Karsten Kulman jednostavno objašnjava način rada toplotne pumpe, kao i osnove fizike.

Youtube
Kako različite toplotne pumpe koriste toplotu iz okoline?

Odakle dolazi toplota iz okoline?

Karsten Kulman objašnjava odakle dolazi okolna toplota i kako je različite toplotne pumpe koriste.

Youtube