Toplotne pumpe, od 1,5 kW do preko 1 MW

Viessmann toplotne pumpe omogućavaju Vam da budete nezavisni od lož ulja i gasa i da koristite besplatni toplotni potencijal prirode iz Vaše neposredne okoline – bilo iz zemlje, bilo iz podzemnih voda, bilo iz vazduha. Viessmann toplotne pumpe nose znak "Pečat vrednosti toplotne pumpe", što je garancija vrhunskog kvaliteta.

Naš raznovrsni program nudi Vam adekvatne toplotne pumpe za svaku vrstu potrebe, prema Vašoj zamisli, potrebi za toplotom i Vašim građevinskim i geološkim mogućnostima. I to ne samo u novogradnji – Viessmann toplotnu pumpu možete postaviti i prilikom modernizacije i po želji da je koristite zajedno sa grejanjem na lož ulje ili gas.

Sistemi sa ledenim rezervoarom - izvor toplote za rasolina/voda toplotne pumpe

Sistemi sa ledenim rezervoarom - izvor toplote za rasolina/voda toplotne pumpe

Kompletni paket ledenog rezervoara sa solarnim vazdušnim apsorberom za rasolina/voda toplotne pumpe od 6 do 17 kW.

Toplotne pumpe Heizen mit Luft- und Erdwärme

Toplotne pumpe su prvi izbor kada se radi o objedinjavanju uštede troškova za grejanje i ekološkoj proizvodnji toplote, jer se energija koju koristi toplotna pumpa neograničeno i besplatno nalazi u okolini. Ovaj sistem grejanja koristi samo malu količinu struje za rad i pumpu, da bi iskoristio tu energiju. Zahvaljujući toplotnoj pumpi ne zavisite od fosilnog goriva i aktivno doprinosite smanjenju CO2 emisija i zaštiti klime.

> Šta bi trebalo da znate o toplotnim pumpama...