Sistemi sa ledenim rezervoarom - izvor toplote za rasolina/voda toplotne pumpe


Pregled prednosti

  • Koristi energiju vazduha, sunca i zemlje
  • Visoka efikasnost zahvaljujući kombinovanoj upotrebi različitih izvora toplote
  • Predefinisani sistemski paketi od 6 do 17 kW sa usklađenim komponentama omogućavaju optimalan rad
  • Nije potrebna dozvola za gradnju
  • Energetski štedljivo i povoljno "natural cooling"


Efikasna alternativa za zemnu sondu

Standardni paket se sastoji od jednog ili dva ledena rezervoara zapremine oko 10 m³ i u zavisnosti od toga određenim brojem solarnih vazdušnih apsorbera za montažu na kosi ili ravni krov.

Solarni vazdušni apsorberi instalirani na krovu koriste toplotu vazduha a preko dana zračenje sunca i prenose je u toplotnu pumpu. Oni dodatno služe i za regeneraciju ledenog rezervoara, kada toplotna pumpa ne koristi energiju.

Ledeni rezervoar koji je ugrađen u zemlju služi kao izvor toplote za toplotnu pumpu kada nema dovoljno energije na raspolaganju preko solarnih vazdušnih apsorbera.

Toplotna pumpa preuzima energiju vode do kontrolisanog smrzavanja na 0 °C. Kod ove promene stanja ledeni rezervoar zapremine 10 m³ isporučuje količinu energije koja odgovara 110 litara lož-ulja.

Sistemi sa ledenim rezervoarom većeg kapaciteta moraju se individualno planirati.


Da biste pogledali video, kliknite na dugme za reprodukciju. Napominjemo da se reprodukcijom videa, podaci prenose na YouTube. Za detalje molimo da pogledajte našu Politiku privatnosti.

Eisspeicher.jpg
Grejanje sa ledom - ledeni rezervoar, inovativni izvor energije za toplotne pumpe


Sistem sa ledenim rezervoarom

Eisspeichersystem