Partner u blizini
Ledeni rezervoari energije za velike sisteme

Inovativni izvor energije za toplotne pumpe rasolina-voda

Ledeni rezervoari energije za velike sisteme su atraktivan izvor toplote za toplotne pumpe. Više o funkciji, korišćenju i finansiranju pročitajte ovde.

Stanovi
Privreda
Stanovanje
Geotermalno

Ledeni rezervoari energije za velike sisteme – inovativan izvor energije za toplotne pumpe rasolina-voda

Sistem ledenog rezervoara energije kompanije Viessmann je atraktivan izvor toplote za toplotne pumpe rasolina-voda. Sistem, za koji nije potrebna dozvola, kombinuje energiju iz vazduha iz okoline, sunčevog zračenja i zemlje. Tako posebnim ga čini to što deo energije za grejanje dolazi iz leda, ili preciznije iz onoga što je poznato kao energija od kristalizacije. A to je energija koja se ispušta kada se voda zaleđuje. Kod ledenog rezervoara, ova promena agregatnog stanja se radi tokom grejne sezona dok toplotna pumpa izvlači toplotu.

Generiše se ista količina energije koja je potrebna za zagrevanje jednog litra vode od 0 do 80 stepeni Celzijusovih. Kada se led ponovo odmrzne u režimu regenerisanja, ovaj proces se može ponoviti koliko god je puta potrebno. Štaviše, tehnologija bukvalno ne zahteva nikakvo održavanje. Led se namerno stvara na kraju grejne sezone, tako da bude dostupan tada kao izvor hlađenja da bi zgrada ostala hladna tokom vrućih letnjih dana. Čak i tokom leta, niže spoljašnje temperature u noćnim satima se mogu iskoristiti za hlađenje vode u rezervoaru, ili same zgrade, preko solarnih vazdušnih apsorbera. To produžava fazu „prirodnog hlađenja”.

Ilustrativni primer procesa u sistemu ledenog rezervoara energije od 120 m3

[1] Ledeni rezervoar energije (120 m3)
[2] Ledeni rezervoar za toplotnu pumpu
[3] Toplotna pumpa i upravljačka jedinica
[4] Ukupna energija od toplotne pumpe za zgradu
[5] Direktan rad toplotne pumpe [6] Solarni vazdušni apsorberi
[7] Režim regenerisanja: kolektori za ledene rezervoare
[8] Prirodno hlađenje
[9] Regenerisanje toplote iz zemlje
[10] Gubitak toplote u zemlju

Brojne oblasti primene

Sistem ledenog rezervoara je pogodan za sve zgrade sa visokom potražnjom za toplotom i/ili hlađenjem. Grejanje i hlađenje se može vršiti periodično ili simultano. Korišćenjem standardizovanih hidrauličnih šema, može se ostvariti veliki broj primena i ušteda inženjerskih troškova. Posebna prednost sistema ledenog rezervoara je njegova ogromna fleksibilnost. Može se koristiti u brojnim oblastima:

 • Stambene zgrade
 • Proizvodni pogoni
 • Poslovne zgrade
 • Supermarketi
 • Škole/vrtići
 • Starački domovi
 • Druge zgrade sa visokom potražnjom za grejanjem i/ili hlađenjem

Projektovanje i implementacija sistema hlađenja sa ledenim rezervoarom

Toplotne pumpe rasolina-voda Vitocal

Sistem ledenog rezervoara ostvaruje svoj pun potencijal samo ako se uzmu u obzir pojedinačne okolnosti i ako su sve komponente optimalno usklađene. Svi koraci se planiraju i koordinišu sa jednog centralnog mesta. Isprobani i ispitani procesi osiguravaju sigurnost troškova, poštovanje vremenskih planova i brzu instalaciju.

Projektovanje pojedinačnih cisterni za ledene rezervoare

Podzemna betonska cisterna služi kao latentno skladište toplote i gradi se na licu mesta, u saradnji sa partnerskim kompanijama Viessmann Eis-Energiespeicher GmbH, prema zahtevima pojedinačnog projekta. Betonska cisterna može biti ili cilindričnog ili pravougaonog oblika, pri čemu se kod konstrukcije uzimaju u obzir konkretni strukturni zahtevi za cisternu. Potrebna minimalna unutrašnja visina je dva metra. Maksimalna moguća unutrašnja visina je šest metara.

Beskompromisna bezbednosti kroz poseban sistem izmenjivača toplote

U prirodi, kada se voda zamrzne i stvori led, taj proces se dešava odozgo ka dole i od spolja ka unutra. Poseban raspored sistema izmenjivača toplote u Viessmann ledenim rezervoarima obrće ovaj proces: voda se zamrzava odozdo ka gore i iznutra ka spolja. To sprečava prenošenje sila na strukturu cisterne i osigurava dovoljno prostora za protok vođen gravitacijom da bi se regenerisao ledeni rezervoar. Viessmann uzima u obzir sve parametre za konstrukciju sistema ledenog rezervoara i Vaš je profesionalni partner za kontakt, jer pokriva sve od prve energetske simulacije zgrade do upravljanja izvorima energije.

Naše usluge na jednom mestu

1. Zahtevi za proračun

Upotrebom alata za simulaciju zgrade dobijaju se informacije o pojedinačnoj potražnji za grejanjem ili hlađenjem. Na osnovu toga se crta celokupan energetski koncept, pri čemu se uzimaju u obzir sve pojedinačne okolnosti.

2. Projektovanje komponenti

Posle toga sledi projektovanje izvora energije i pružanje grejanja/hlađenja. Sve sistemske komponente su dimenzionirane i usklađene tako da na najbolji mogući način pokrivaju utvrđene potrebe.

3. Implementacija na licu mesta

Sve komponente se isporučuju i instaliraju prema vremenskom planu. Ako je potrebno, Viessmann Eis-Energiespeicher GmbH može nastupati kao glavni izvođač za sve usluge uključene u pružanju grejanja i hlađenja, sve do tačke gde se cevi povezuju na akumulacioni bojler za vodu za grejanje.

4. Pomoć kod puštanja u rad

Viessmann Eis-Energiespeicher GmbH nudi sveobuhvatne usluge od projektovanja pa sve do puštanja u rad. To osigurava efikasan, pouzdan rad sistema.

5. Sistem upravljanja izvorima toplote

Kao deo upravljanja izvorima toplote, stalno se prikupljaju sistemski podaci preko sistema za daljinsko praćenje i rad sistema se optimizuje na odgovarajući način. To dovodi do kontinuirano niskih tekućih troškova.

Prednosti sa jednog mesta

 • Viessmann Eis-Energiespeicher GmbH nudi širok spektar usluga od projektovanja do puštanja u rad
 • Standardizovani procesi osiguravaju sigurnost troškova, poštovanje vremenskih planova i brzu instalaciju
 • Sve komponente dolaze sa jednog mesta
 • Inteligentno upravljanje izvorima toplote osigurava efikasan i pouzdan rad sistema ledenog rezervoara.

Kontakt

Ako ste zainteresovani za prilagođene sisteme ledenih rezervoara energije za velike sisteme (od 21 kW), kontaktirajte nas:

Viessmann Ice Storage Engineering
Lingwiesenstrasse 9
70825 Korntal-Münchingen
Nemačka

Tel: +49 7150 91361-24

E-pošta: ec-icestorage@viessmann.com

Reference

Najveći sistem ledenog rezervoara na svetu obezbeđuje toplotu za poslovni kompleks sa 900 zaposlenih

Samo dobro obavešteni ljudi znaju da se ispod neupadljivog poklopca kod voznog parka kompanije Ecolab krije inovativni sistem za skladištenje energije: ledeni rezervoar. Njegova zapremina od 1,8 miliona litara znači da 900 zaposlenih u sedištu kompanije u Nemačkoj u mestu Monheim mogu uživati u prijatnim temperaturama u prostoriji tokom cele godine.