Partner u blizini
Vitocell 160-E

Akumulacioni bojler za vodu za grejanje

Bojler za skladištenje vode za grejanje, sa sistemom za stratifikaciju, zapremina bojlera: 750 i 950 litara

Široke mogućnosti primene
Sa sistemom za stratifikaciju
Crpna stanica za krug solarnog kolektora
Modul za pripremu sveže potrošne vode Vitotrans 353
Široke mogućnosti primene

Posebno pogodni za solarne toplotne sisteme, toplotne pumpe i kotlove na čvrsta goriva

Sa sistemom za stratifikaciju

Osigurava da topla voda bude dostupna u svakom trenutku

Mali gubici toplote

Zahvaljujući visoko efikasnoj sveobuhvatnoj toplotnoj izolaciji

Crpna stanica za krug solarnog kolektora

Za jednostavnu montažu na bojleru kao dodatna oprema

Modul za pripremu sveže potrošne vode Vitotrans 353

Za higijensko grejanje potrošne tople vode po principu protočnog bojlera

Pogodan za sisteme sa više generatora toplote

Zahvaljujući više priključaka za polazni i povratni vod kao i dodatnim priključcima za tačke za merenje

Vitotrans 353 se takođe može instalirati na bojleru

Dostupan kao dodatna oprema

Vitocell 160-E: akumulacioni bojler za vodu za grejanje

Za skladištenje vode za grejanje u kombinaciji sa solarnim toplotnim sistemima, toplotnim pumpama i kotlovima na čvrsta goriva. Sa internim indirektnim grejačima za povezivanje na solarne kolektore i sistem za stratifikaciju. Verzija prema DIN 4753.

Detalji o proizvodu

Zapremina bojlera
  • Tip SESB: 750 i 950 litara
Poprečni presek proizvoda Vitocell 160-E, tip SESB (750 litara)