Napredna sistemska rešenja za porodične kuće

Za porodične ili višeporodične kuće Viessmann u ponudi ima sistemska rešenja po meri za sve energente. U kompletnu ponudu spadaju kondenzacioni uređaji na ulje i gas, mikrokogeneracioni moduli sa Stirlingovim motorom, odnosno PEM-gorivne ćelije, adsorpciona grejna tela na gas, kao i kogeneracioni moduli.

Ponudu regenerativnih energetskih sistema čine termička solarna postrojenja za pripremu potrošne vode, podršku grejanju i hlađenje zgrada, kao i specijalni kotlovi za grejanje na cepanice, brikete i pelet. Tu spadaju i hibridni uređaji, toplotne pumpe i ledeni rezervoari, koji koriste toplotu zemlje, podzemnih voda ili vazduha, kao i fotonaponski sistemi i sistemi ventilacije.

> Efikasna tehnika grejanja za novogradnju (PDF)

Tražim uređaj za proizvodnju , koji radi na .