Partner u blizini
Vitocal 350-HT Pro

Velika toplotna pumpa

Visokotemperaturna toplotna pumpa rasolina-voda sa mogućnošću rada voda/voda sa krugom za rasolinu između.

Nominalna snaga grejanja: 56,6 do 351,5 kW
Temperature polaznog voda do 90 °C
Niski tekući troškovi sa maksimalnom efikasnošću
Upravljačka jedinica PLC sa ekranom na dodir u boji
Nominalna snaga grejanja za rad rasolina/voda

56,6 do 144,9 kW (B0/W35)

Nominalna snaga grejanja za rad voda/voda

133,3 do 351,5 kW (W45/W90)

Maksimalna temperatura polaznog voda do 90 °C

Posebno projektovana za iskorišćavanje otpadne toplote u obnovljivu toplotu za komercijalni sektor

Niski tekući troškovi sa maksimalnom efikasnošću

Zahvaljujući inovativnom dijagnostičkom sistemu za ciklus rashladnog sredstva sa elektronskim ekspanzionim ventilom

Daljinsko praćenje i komunikacija

Preko brojnih mogućnosti za podaci komunikaciju

Optimalno iskorišćavanje otpadne toplote

Zbog dozvoljene visoke temperature primarnog izvora do 45 °C

Niska zvučne snage

< 66 dB (A)

Intuitivan rad upravljačke jedinice PLC

Preko ekrana na dodir i šematskih dijagrama

Stepen pritiska 10 bar

Za industrijske oblasti primene

Niski troškovi servisiranja

Zahvaljujući automatskom praćenju curenja

Jednostavno puštanje u rad

Zahvaljujući pomoćnim funkcijama vođenim menijem

Fabričko testiranje na radnoj temperaturi

Sa testiranjem funkcija i učinka

Velika toplotna pumpa rasolina-voda Vitocal 350-HT Pro

Vitocal 350-HT: visokotemperaturna toplotna pumpa za iskorišćavanje otpadne toplote u obnovljivu toplotu za komercijalni sektor

Upotrebu obnovljive toplote u komercijalnim oblastima primene određuje potreba za visokim temperaturama polaznog voda.

Kao toplotna pumpa iz standardne proizvodnje, visokotemperaturna toplotna pumpa Vitocal 350-HT Pro isporučuje temperature polaznog voda do 90 °C i iskorišćava temperature izvora toplote do 45 °C. To je čini posebno pogodnom za iskorišćavanje otpadne toplote i generisanje visokih temperatura za industrijske i komercijalne procese odn. za starije grejne mreže u naseljima.

Pored toga, upravljačka jedinica poseduje brojne mogućnosti za komunikaciju. Mogu se koristiti sistemi podržani LAN-om kao i interfejsi Modbus i BACnet. Oni čine sistem pristupačnim za daljinsko praćenje i integraciju u sisteme za upravljanje zgradom. Ekran na dodir od 5,7 inča u boji nudi intuitivan rad i jednostavno upravljanje.

Upravljačka jedinica PLC sa ekranom na dodir u boji, koja je laka za korišćenje

Mogućnosti za subvencije

[ŠABLON]

Unesite informacije na temu „Subvencije” ovde, ako su relevantne i raspoložive.

Detalji o proizvodu

Nominalna snaga grejanja (kW), prema EN 14511, B0/W35, rašireno 5 K

Tip BW 353.AHT058: 56,6 kW | tip BW 353.AHT071: 72,4 kW | tip BW 353.AHT084: 83,2 kW | tip BW 353.AHT096: 96,6 kW | tip BW 353.AHT119: 116,8 kW | tip BW 353.AHT126: 124,8 kW | tip BW 353.AHT147: 144,9 kW

Nominalna snaga grejanja (kW), prema EN 14511, W45/W90, rašireno 10 K

Tip BW 353.AHT058: 133,3 kW | tip BW 353.AHT071: 174,7 kW | tip BW 353.AHT084: 202,2 kW | tip BW 353.AHT096: 234,4 kW | tip BW 353.AHT119: 262,8 kW | tip BW 353.AHT126: 303,3 kW | tip BW 353.AHT147: 351,5 kW

Koeficijent učinka ε (COP) B0/W35

Tip BW 353.AHT058: 4.3 | tip BW 353.AHT071: 4.3 | tip BW 353.AHT084: 4.2 | tip BW 353.AHT096: 4.2 | tip BW 353.AHT119: 4.1 | tip BW 353.AHT126: 4.2 | tip BW 353.AHT147: 4.2

Koeficijent učinka ε (COP) za rad voda/voda sa krugom za rasolinu između W10/W35

Tip BW 353.AHT058: 3.2 | tip BW 353.AHT071: 3.2 | tip BW 353.AHT084: 3.2 | tip BW 353.AHT096: 3.2 | tip BW 353.AHT119: 3.2 | tip BW 353.AHT126: 3.2 | tip BW 353.AHT147: 3.2

Oblast primene

Komercijalna preduzeća, industrijske oblasti primene, objekti lokalnih nadležnih organa, projekti modernizacije, novogradnja

Rad

Upravljačka jedinica Vitotronic 200 PLC 2.0 sa velikim ekranom na dodir u boji

Poprečni presek proizvoda